Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Rabatklipperen rykker ud

Rabatklipperen rykker ud

Vi har retningslinjer for, hvor ofte vi slår græs langs vejene.

Rabatterne langs de offentlige veje skal klippes.

Der klippes efter følgende retningslinjer:

Arealer i bycentrum, som f.eks. heller på Christian 8.s Vej og Borgergade:

  • Rabatgræs: Græshøjde 6 – 12 cm.

Arealer i byer, som f.eks. skillerabatter, mellem cykelsti og vej og rabatter langs veje:

  • Rabatgræs 1: Græshøjde 6 – 18 cm.

Rabatter langs indfaldsveje til byer, langs større stier og oversigtsarealer ved kryds langs det overordnede vejnet:

  • Rabatgræs 2: Klippet 2 x årligt.

Rabatter langs veje klippes i eftersommeren og kun af sikkerhedsmæssige grunde:

  • Rabatgræs 2: Klippet 1 x årligt

Der er også arealer, som slet ikke klippes.

Der klippes udfor frøgræsmarker, såfremt kommunen bliver anmodet herom.

Hydranter til markvandingsanlæg placeret i vejrabatten skal være anbragt under terræn, eller være afmærket, så de er klart synlige inden rabatten klippes.

Hegnstråd og andre genstande, der kan beskadige klippeudstyret, må ikke henlægges på vejrabatterne.

Ejere af genstande i vejrabatter holdes ansvarlig for eventuelle skader på klippeudstyr m.v.

Team Drift
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje