Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Søg om en overkørsel eller adgang

Søg om en overkørsel eller adgang

Hvis du ønsker adgang fra din ejendom til en vej, skal du søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune. Dette gælder for alle offentlige veje og for private fællesveje i byer.

Om ansøgning af ny overkørsel og adgang

 

Som vejmyndighed er det Silkeborg Kommune, der skal give dig tilladelse til at lave en adgang til vejen. Derved sikrer vi, at der kun laves adgange hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden og færdslen generelt.

En adgang bliver af mange også kaldt en overkørsel, indkørsel, udkørsel eller opkørsel.

Selvom en tilladelse til en adgang kun gives efter en vurdering af det konkrete tilfælde, er der et par tommelfingerregler for, hvad vi normalt giver tilladelse til:

 • For enfamiliehuse gives der kun tilladelse til en enkelt adgang pr. ejendom
 • Der gives kun tilladelse til en adgang med en bredde på op til 6 meter til almindelige private ejendomme.

Ansøg om ændring af adgangsforholdene til virksomhed og privat brug (MitID)

Sådan ansøger du

 

Ønsker du:

 • ny adgang,
 • flytning af en asfaltrampe (fjernelse af eksisterende rampe og etablering af ny rampe),
 • udvidelse af en eksisterende adgang eller,
 • ekstra adgang.

For at hjælpe dig bedst muligt har vi behov for oplysninger om:

 • adgangens status (er det en ny adgang, en flytning, en udvidelse eller en ekstra adgang, du ønsker?),
 • placeringen af adgangen,
 • bredden på adgangen.

Tilladelse til midlertidig adgang

 

Hvis du har behov for en midlertidig adgang, skal du også søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune, team myndighed via den digitale ansøgningsblanket i linket i øverste afsnit.   

Her skal du angive de samme oplysninger som ved en permanent adgang, og derudover skal du angive, for hvilken periode du ønsker den midlertidige tilladelse.

Hvad koster det?

 

Asfaltramper skal etableres af Silkeborg Kommune, hvis der er tale om flytning, udvidelse eller etablering af en ekstra asfaltrampe på en offentlig vej. Udgiften betales af ejeren af ejendommen.

Priserne (inkl. moms) på dette arbejde er pr. 1. januar 2023:

 • Etablering af asfaltramper 0-3,00 m;     2.431,25 kr.
 • Etablering af asfaltramper 3,01-5,00 m;    2.762,50 kr.
 • Etablering af asfaltramper 5,01-8,00 m;    3.718,75 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe op til 5 m;    2.837,50 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe over 5 m; Timepris
Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje