Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Byrådets arbejde Retningslinjer billed- og lyddækning af byrådsmøder

Retningslinjer billed- og lyddækning af byrådsmøder

Lokale, regionale og landsdækkende billed- og lydmedier kan frit optage og lave direkte transmissioner fra Silkeborg Byråds åbne møder efter følgende retningslinjer:

 • Silkeborg Byråds møder starter kl. 17.00. Senest kl. 12.00 samme dag skal Silkeborg Kommune have besked om, at billed- og lydmedier (TV og Radio) ønsker at optage under byrådsmødet.
 • Forud for byrådsmødet må billedmedier tage dækbilleder med håndholdt kamera i hele byrådssalen.
 • Fra starten af byrådsmødet må der i billeder og lyd kun optages fra en fast plads i byrådssalen med stationært kamera/mikrofon. Den faste plads anvises af Silkeborg Kommune.
 • Optagelse skal ske således, at det ikke virker forstyrrende på afviklingen af byrådsmøderne.
 • Eventuelle interviews med byrådsmedlemmer skal foregå uden for byrådssalen.
 • De samme retningslinjer gælder for trykte mediers fotografering under byrådets møder.
 • Anvisninger fra Silkeborg Kommune skal følges, herunder henstilling om ændret placering mv.
 • Det er ikke tilladt for andre end pressen at fotografere, videooptage eller på anden vis billed- og lyddække byrådets møder.
 • Der informeres om disse retningslinjer på kommunens hjemmeside i forbindelse med annoncering af byrådets møder

Godkendt af Silkeborg Byråd, 24. september 2012.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje