Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Byrådets arbejde Vederlag for bestyrelsesposter

Vederlag for bestyrelsesposter

Byrådet skal hvert år inden 1. april offentliggøre oplysninger om vederlag.

Der er tale om vederlag, som medlemmer af Silkeborg Byråd og ansatte i den kommunale administration modtager for at varetage hverv, der udføres af den pågældende person efter valg eller forslag fra kommunen.

Oversigt over de oplysninger, som medlemmer af Silkeborg Byråd har indleveret vedrørende deres vederlag:

Hent oversigt over vederlag for 2022 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2021 (pdf)

Har du spørgsmål til oversigten om vederlag, kan du kontakte Jurateamet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

”Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.”

Kontakt
Analyse & Udvikling Ledelsesbetjeningsteamet Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje