Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Byrådets arbejde Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.

Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. april 2022 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.

Vederlag til borgmesteren

Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.241.397 kr.

Vederlag til byrådets øvrige medlemmer

Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på  120.789 kr. (opgjort pr. april 2022).
Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.

Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får byrådsmedlemmet ét børnevederlag på 15.574 kr.

Byrådet kan beslutte, at der derudover bliver ydet udvalgsvederlag og/eller formandsvederlag.

Hvor meget et byrådsmedlem modtager i alt i vederlag, afhænger derfor af, hvilke poster det enkelte medlem har.

Udvalgsvederlag

Byrådet har vedtaget at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Styrelseslovens § 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn og Unge-udvalget, der er valgt af byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv er fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

Byrådet har vedtaget denne fordeling på de enkelte udvalg til det enkelte medlem:

 Udvalg Procent   Kroner 
 Økonomi- og Erhvervsudvalget   4 %    49.655 kr.
 Plan- og Vejudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Klima- og Miljøudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Kultur-, Fritids-, Outdor- og Idrætsudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Ældreudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Socialudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget   2,75 %   34.138 kr.
 Sundheds- og Nærhedsudvalget     2,75 %   34.138 kr.
 Børn og Unge-udvalget    2,75 %   34.138 kr.
     

 

Formandsvederlag

Byrådet har bestemt, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg og formanden for Børn og Unge-Udvalget. 

Det enkelte formandsvederlag fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

I styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er der fastsat disse formandsvederlag:

 Udvalg  Procent  Kroner
 Plan- og Vejudvalget    23,5 %   291.728 kr.
 Klima- og Miljøudvalget     22,0 %  273.107 kr.
 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget    22,0 %  273.728 kr.
 Dagtilbuds-, Skole- og Famillieudvalget   23,5 %   291.728 kr.
 Ældreudvalget  22,0 %   273.728 kr.
 Socialudvalget  22,0 %   273.728 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget  22,0 %   273.728 kr.
 Sundheds- og Nærhedsudvalget 22,0 %   273.728 kr.
 Børn og Unge-udvalget 14,0 %   173.795 kr.
     

 

Viceborgmester

1. viceborgmesteren modtager 6 % af borgmestervederlaget.
2. viceborgmesteren modtager 4 % af borgmestervederlaget. 

Befordringsgodtgørelse

 

 Kilometergrænse  Kr./km
Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km årligt  3,51 kr. pr. km
Kørsel i egen bil eller motorcykel udover 20.000 km årligt  1,98 kr. pr. km
Kontakt
Analyse & Udvikling Ledelsesbetjeningsteamet Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje