Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag til Natura 2000-handleplan for N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palgård Skov

Natur og Miljø Tilbage

Forslag til Natura 2000-handleplan for N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov sendes i høring til og med 12. april 2024

Tilbage

Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for 257 Natura 2000-områder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Ud fra Natura 2000-planerne er udarbejdes der Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Dette forslag til handleplan er udarbejdet af Silkeborg Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og Miljøstyrelsen på grundlag af Natura 2000-plan for N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov.

Forslaget til Natura 2000-handleplanen kan ses i vedhæftede fil under dokumenter & tilladelser.

Høringssvar kan indgives herunder eller til Silkeborg Kommune på mail: natur@silkeborg.dk til og med d. 12. april 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje