Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra Gjern lokalrådsmøde 1 november 2023

Referat fra Gjern lokalrådsmøde 1 november 2023

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 1. november 2023 kl. 18.30-20.30
Sted: GKIC Fraværende: Morten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde d. 27. september 2023.

Godkendt.
Referaterne ligger på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Ved kontrolopslag mangler august
referatet – Morten følger op.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

 1. Status fra Midtby-styregruppe – projektet er afsluttet. Afvandingen fungerede
  upåklageligt under skybruddet 3. oktober.
 2. Status fra Sti-styregruppe – Claus har sendt henvendelse til Østergade 8+10 til
  Simon fra Outdoor sekr. så han tager kontakt i stedet. Dette skyldes, at det ene er
  under salg. Platformen er etableret.
 3. Status vedr. byggegrunde – Claus har skrevet til administrationen ang. grønne
  passager i den nye udstykning ved Frede Madsen. Claus kontakter administrationen
  ang. bæredygtigt byggeri, som er kommet ind som forslag fra Stefan Rossel.
 4. Status på Teglværksgrunden
  • Hvordan gik Naturdagen? Det gik fint – det var omkring 20 stk. Spejderne
   lavede mad og Bibilioteket lavede litteratur. Derudover blev der slået en del
   med le og skiveskæreren. Arbejdsgruppen (Peter, Bjørn og Frederik)
   overvejer at lave en dag til foråret - .
 5. Nærdemokratikonference d. 26.oktober 2023 - aflyst grundet for få tilmeldte
 6. Lokalhistorisk Arkivs arrangement for alle foreninger i tidl. Gjern Kommune – aflyst
  grundet for få tilmeldte. Lokalrådet har også tanker om en foreningsdag.

4. Sager/emner til behandling

 1. Møde med Kristian Nielsen på Teglværksgrund – bemanding fra Lokalråd. Peter
  foreslår torsdag d. 9. oktober kl. 15:00 til Kristian.
 2. Emner til indlæg i Stafetten – frist d. 5. november.
  • Naturdag - Peter
  • Opdatering på pavillon på Teglværksgrunden
  • Platformen ved teglværksgrunden – Peter
  • Trampstien med spang - Peter

5. Forslag til næste dagsorden

6. Eventuelt

Gjern Lokal TV – Johannes og Stefan er inviteret til næste Lokalrådsmøde.

Vilde Blomsterfrø – Vi vender det med Kristian Nielsen om der er nogle steder vi kan
sprede dem ud. Ellers er Lokalrådet er med på dele dem ud til private.

Underskrift i Sparekasse Kronjylland – Sjanna og Karen mangler. Det får de ordnet i
indeværende uge.

Pavillon på Teglværksgrunden – Lokalrådet har udpeget Fritjof til at tage del i arbejdet
sammen med GAU.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje