Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd april

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd april

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 26. april 2023 kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 28. marts 2023.

Referatet er godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Korte meddelelser siden sidst

 1. Status fra Midtby-styregruppe: Tulipanerne er sprunget ud! Ann har svaret ang. bord til bageren og bænk ved Genbrugsen. Sjanna spørger Helga hvilken pulje vi kan søge penge fra. Indvielse en fredag – Ann vender tilbage.
 2. Status fra Sti-styregruppe: Opgradering af stien fra anlægget og ud på Østergade kan ikke ske ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Stigruppen arbejder videre med forslaget fra outdoorsekretariatet. Placering af platform i forbindelse med stien vendes med Simon fra Outdoorsekretariatet.
 3. Status vedr. byggegrunde: Vi afventer tilbagemelding fra Claus ang. antal og tidshorisont.
 4. Status på Teglværksgrunden. 9. maj – Ivan Greve soc.dem. er tilmeldt. Peter følger op. Styregruppen(Peter, Sjanna og Karen) tager kontakt til Kristian Nielsen fra kommunen til en dialog omkring mulighederne i forhold til pleje og drift.
 5. Mail fra Frivilligecenteret ang. fokusdag på ensomhed: Henrik har talt med Marianne fra frivilligecenteret og henviste til Eske Briks som er formand for Gnaverklubben(hold for ensomme mænd) – som hører under ældresagen. Marianne vender tilbage til Henrik med en dato – lokalrådet bakker op.

Sager/emner til behandling

 1. Sti-opgradering over åen ved sportspladsen: Se status på stistyregruppen.
 2. Opsamling på Jørgen Krogs opgaver og valg af ny kasserer: Sjanna har talt med Jørgen ang. overdragelse af rettigheder. Dette er undervejs. Vi afventer valg til kasserer til vi er fuldtallige. Henrik er valgt til midlertidig kasserer.
 3. Gjern Lokal TV – Sjanna orienterer: Gjern Lokal TV vil gerne fortælle historien om lokarådets arbejde i forhold til styresgrupperne. Sjanna sender datoer rundt. Derudover dække/være aktive i et event i efteråret. Evt. en foreningsdag.
 4. Borgermøde 2023. Sjanna har skrevet til byfestudvalget, at vi gerne vil være i teltet d. 14. juni. Hotellet kontaktes ang. forplejning – let tapas anretning til 50-60 personer. Start kl. 18:00 på Teglværksgrunden – afgang 18:30 langs åen til anlægget. Folk skal selv købe drikkevarer.
 5.  Henvendelse fra Outdoorsekretariat vedr. fællesskabsambassadør – mail Claus har sendt rundt. Peter deltager og sender videre til Ældre Sagen, Gjern Natur og Idrætsforeningen.
 6. Henvendelse fra bestyrelse i GKIC – medlem af lokalråd som bestyrelsesmedlem i GKIC. Claus er repræsentant.
 7. Fortsættelse af drøftelse vedr. ændring af vedtægter for lokalrådet, herunder om valgperiode skal forkortes til 2 år. Udsættes til næste gang.
 8. Silkeborg kommune – kandidater til årets lokalområde 2023. Lægges op på facebook – Sjanna laver tekst og Morten smider op.

Forslag til næste dagsorden

Eventuelt

 1. Forespørgsel fra Voel lokalråd ang. blomsterfrø. Karen har glemt at hente frø på kommunen. Kontakter team natur ang. udlevering. Voel vil gerne dele nogle blomsterfrø med os. Morten har nogle blomsterfrø liggende, som vi starter ud med. Peter undersøger nærmere ang. blomsterfrøfirmaer og biblioteket og vender tilbage til Voel Lokalråd, at vi gerne vil samarbejde.
 2. Foreningsdag – udsættes til næste møde.
 3. Følgegrupper i forhold til styregrupperne – udsættes til næste møde.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje