Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd Februar

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd Februar

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 22. februar kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

Tilstede: Sjanna, Morten, Henrik, Jørgen, Claus og Karen.

Fraværende: Peter arbejder med ansøgning til Nordea Fonden.

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. februar 2023.

Godkendt – Sjanna retter enkelte stavefejl og sender til Morten som lægger op på hjemmesiden

Godkendelse af dagsorden

 • Ingen bemærkninger

Korte meddelelser siden sidst

 • Status fra Midtby-styregruppe/Midtby-projekt
  • Ann Robertson er kontaktet mht. skiltning, bord foran bageren, bænk ved genbrugsen og vand i kælderen ved frisøren. Der er etableret omfangsdræn for at afhjælpe vandet. Ann vil vende tilbage til når hun er tilbage fra ferie.
 • Status fra Sti-styregruppe
  • Stien ned over åen kan evt. bruges som cykelsti – Mia Berle fra Plan og Simon fra Outdoor Sekretariatet mener ikke, at det er muligt at lave cykelsti pga. §3. Stigruppen får en udtalelse fra skolen og prøver at arbejder videre igennem trafik og veje.
 • Status vedr. byggegrunde
  • Der er stilstand
 • Status på drøftelser med Borgerforeningen vedr. hjemmeside
  • Gjern.dk – her er det hele samlet for både lokalrådet og borgerforeningen.
 • Invitation til Sundheds- og Nærhedsudvalgets temamøde 14. marts 

2023 om Indbrudsforebyggelse

 • Lokalrådet deltager ikke mødet. Vi kan overveje at booke en indbrudsforebyggelsesperson til at holde oplæg på borgermøde.
 • Vi kan overveje at invitere Sundheds- og nærhedsudvalget til et lokalrådsmøde.

Sager/emner til behandling

 • Nordea Fond-ansøgning og det fremadrettede arbejde med Teglværksgrunden
  • Punktet udsættes til næste møde
 • Ændring af vedtægter for lokalrådet jf. udkast fra Jørgen fra tidligere lokalråd
  • Da lokalrådet ikke er fuldtalig vil vi ikke træffe et valg.
  • Snak om hvorvidt valgbarheden skal være 16 eller 18 – de 16 år er valgt for at være åben overfor unge mennesker. Måske det kan give mening at det er muligt at stille op på selve borgermødet.
  • Det giver måske ikke så meget mening at man kan stemme på 7 kandidater – den nuværende giver mulighed for at stemme på 4. 
 • Punktet om styregruppe for Teglværksgruppen kan gøres bredere så det laves styregrupper for andre projekter i byen ex. Midtbyen, erhvervsområdet, etablering af stier o.lign.  
  • I forhold til drift af Teglværksgrunden så giver det mening at kontakte Klimaog Miljøudvalget for at få bygningen op politiske dagsorden i forhold til budgetforhandlingerne.
 • Borgermøde 2023
  • Kan det være i Skt. Hans ugen? Sjanna har vendt med Helga om det kan være til familiedagen. Udvalget har møde i morgen.
  • Ved at holde det sammen med morgenmaden, så risikere vi at det drukner.
  • En mulighed er at lave byvandring til midtbyen, stiprojekter, Teglværksgrunden med efterfølgende spisning og borgermøde.

Forslag til næste dagsorden

 • Nordea Fond-ansøgning og det fremadrettede arbejde med Teglværksgrunden
 • Ændring af vedtægter for lokalrådet jf. udkast fra Jørgen fra tidligere lokalråd

Eventuelt

 • Cykelstipulje – strækningen dobbeltrettet cykelsti fra Herredsvejen og til Skolen er i høring. Morten laver et høringssvar i samarbejde med skolen. Den lægges på Facebook så folk bliver opmærksomme på den og kan indsende deres egne høringssvar.
 • Næste møde rykkes til 28. eller 30. marts. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje