Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd juni

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd juni

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 28. juni 2023 kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

Fraværende: Henrik – tillykke med fødselsdagen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 31. maj 2023.

 • Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

2. Korte meddelelser siden sidst

 • Status fra Midtby-styregruppe
  • Kommunen er ved at omlægge alle overkørsler. Vi lagde et opslag på Facebook ang. afspærring og omlægning. Det affødte en kommentar om vanding af bedene. Vi vil ikke besvare kommentarer på Facebook og bedene blev vandet et par dage efter.
 • Status fra Sti-styregruppe
  • Platform ved Teglværksgrunden – der tvivl om placeringen. Claus kontakter Mia for en præcisering samt en tidsplan for overgangene/spang på den nye sti langs åen. Der arbejdes videre med en dispensationsansøgning i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3 således at den kan opgraderes til en grussti frem for en trampesti. Sti over til anlægget – muligheden lige nu er i kanten af kirkens jord. Derudover så arbejdes der videre med en sti fra Comaco når de er klar til det.
   Frithiof er officielt medlem af stistyregruppen
 • Status vedr. byggegrunde
  • Der er igangsat lokalplan på Fredes jord. Forhandlingerne starter op når lokalplanen er udfærdiget.
 • Status på Teglværksgrunden
  • Der er naturdag i pipeline. Peter vil afholde et møde med Kristian Nielsen, Silkeborg Kommune for at afklare rammerne for drift og pleje, udsigt fra fugletårnet samt skiveskæreren.

4. Sager/emner til behandling

 • Diverse opsamling på borgermøde 2023
  • Der var god stemning og tilfredshed med arrangementet. ”de tre bedste i Gjern” var en fin pauseøvelse – der samles op på input efter ferien. Det fungerede fint at være en del af skt. Hans ugen Lige som starten på Teglværksgrunden fungerede godt. Maden fra hotellet smagte godt. Oplægget fra Bike parken var spændende og noget som vi støtter op om. Det kan overvejes at lave borgermøde en søndag eller lørdag eftermiddag for at få nogle børnefamilier. Morten skriver tak for sidst og god sommer på Facebook.
 • Opsamling på Nordea-Fond ansøgning
  • Det blev desværre et afslag. Der skal søges flere fonde.
   • Nordea
   • Grundfos
   • Velux
   • Friluftsrådet
   • Bevica
   • Tryg
   • Velliv
   • Underværker(Realdania)
   • Lokale og anlægsfonden
   • Norlys
  • Hele GAU inviteres til den første del af lokalrådsmødet i august til en snak om retning på projektet.
 • Fastlæggelse af opgaver til august-møde

5. Forslag til næste dagsorden

 • De tre bedste steder i Gjern – Sjanna laver et samlet skriv. Det skal ende i en ”Turen går til Gjern”/”Velkommen i Gjern”
 • Velkomstpakker
 • Foreningsdag
 • Infoskærm - mulighed for foreninger, arrangementer o.lign. Den kan placeres ved Spar, indfaldsveje….

6. Eventuelt

 • a. Fælles henvendelse til nærdemokratiudvalget
  • Vi har oplevet mange henvendelser med korte deadlines, respons o. lign. Derfor ønsker vi i samarbejde med forvaltningen at ændre for enkelte parameter. Sjanna kontakter formand Steen Vindum – vi mangler noget hjælp fra forvaltningen.
   • Årshjul
   • Respons på høringer
   • Problematik med deadlines
   • Overordnet strategi for hvad der sendes til lokalrådene
   • Forståelse for den frivillige arbejde/forventningsafstemning

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje