Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd maj

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd maj

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 26. april 2023.

 • Start tidspunkt for borgermøde 14. juni 2023 kl. 17:30 på Teglværksgrunden som nævnt i stafetten og ikke 18:00 som nævnt i referatet.

2. Godkendelse af dagsorden

 • Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

 • Status fra Midtby-styregruppe
  • Indvielse af midtbyen fredag 2. juni. 2023 kl. 15:30. Tale ved udvalgsformanden. Sjanna og Steen fra GAU holder tale.
 •  Status fra Sti-styregruppe
  • Claus har forsøgt at få fat på Mia ang. opgradering af stien langs søen og anlægget.
  • Herluf har sagt OK til at marken kan benyttes til at etablere en sti på.
 • Status vedr. byggegrunde
  • Processen kører.
 • Status på Teglværksgrunden
  • Der er intet nyt omkring fondsansøgningerne
  • Vagn og Jørgen kontaktes af Sjanna ang. deres engagement på Teglværksgrunden. Hvis det ikke giver svar på vores spørgsmål kontakter Peter Kristian Nielsen, Silkeborg Kommune. Hvis andre borgere ønsker, at deltage i arbejdet så er de velkomne.
 • Samarbejde med Gjern Lokal TV
  • Vi bliver kontaktet igen når de har tid.
 • Henvendelse fra Outdoorsekretariat vedr. fællesskabsambassadør
  • Peter har sendt det videre til de lokale foreninger – der er ikke nogen der har meldt tilbage.
 • Blomsterfrø – opsamling fra sidst.
  • Peter er på opgaven

4. Sager/emner til behandling

 • Indvielse af midtby fredag d. 2. juni
  • Se punkt 3a
 • Borgermøde 2023 – diverse praktisk, plakat/FB, input til præsentation og fremlæggelse af regnskab
  Tidsplan
  17:30 Teglværksgrunden – oplæg
  18:00 gåtur af nye stier
  18:30 teltet ved Anlægget – let traktement
  19:00 Borgermøde
  Gjern hotel leverer mad til 60 personer for 3.000 kr. borgerne betaler drikkevarer selv. Morten spørger festudvalget ang. drikkevarer. Morten/Marie laver en plakat.

  Input:
  Suppleanter
  Hvad har vi lavet det sidste år
  Hvad vil vi det næste år
  • Bypedeller
  • Teglværksgrunden – pavillon
  • Stier
  • Foreningsdag
  • ”Turen går til Gjern” – De tre bedste steder,
  • Kort over Gjern og omegn
  • Nåle og post it Regnskab – Henrik fremlægger Ordstyrer - Peter
 • Opsamling på Jørgen Krogs opgaver og kasserer-rollen
  • Henrik overtager posten med applaus.
 • Fortsættelse af drøftelse vedr. ændring af vedtægter for lokalrådet, herunder om valgperiode skal forkortes til 2 år.
  • Udsættes til efteråret 2023. Kontakte Silkeborg Kommune og nabo lokalråd om deres erfaringer.
 • Silkeborg kommune – indstilling til årets lokalområde 2023 – frist 15. juni 2023 – udsættes til efteråret
 • Styregrupper og følgegrupper – udsættes til efteråret
 • Foreningsdag – udsættes til efteråret

5. Forslag til næste dagsorden

6. Eventuelt 

Grundvandshøring – Peter laver et svar på vegne af lokalrådet

Skiveskæreren – Grundejerforeningen Tingbakken har lånt den pt. Der skal udarbejdes en form for lejekontrakt fremadrettet. Punktet udsættes til efteråret

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje