Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat Gjern Lokalrådsmøde 29 november 2023

Referat Gjern Lokalrådsmøde 29 november 2023

Besøg af Gjern Lokal-tv

Refleksion over Lokalrådet arbejde det første halvdel af perioden. Kampagne i forhold til bosætningsdag.
Teglværksgrundens udvikling. Borgermødet.

Der er en del mindre film/udsendelser allerede på Gjernlokaltv.dk

Både fakta film om bl.a. vandværket og varmeværket, men også historier om virksomheder, kirken o.lign.

Gjern Lokal-tv har vendt muligheden for tilskud med Johannes Brødsgaard – dette var han ikke afvisende
overfor. Dette kan Lokalrådet kun bakke op om.'

Godkendelse af referat: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Korte meddelser siden sidst

Status fra sti-gruppen

Status vedr. byggegrunde

Status på Teglværksgrunden

 • Der er svar fra Lokale – og anlægsfonden primo december.

Sager/Emner til behandling

Opfølgning på møde med Kristian Nielsen

 • Peter har lavet et resume af mødet som alle deltagere bakker op om. Peter sender det
  omkring Kristian. Peter kontakter i forhold til drift af området ved det gamle renseanlæg –
  aftalen er med som bilag.

Status på ”Turen går til Gjern”

 • Marie er gået i gang med opsætning, men mangler tekster/indhold. Punkterne fra
  borgermødet er hos Sjanna. Lokalhistorisk – kan evt. levere tekster ang. historie.

Invitation til deltagelse af Silkeborg:Dox:

 • Lokalrådet bakker op om et potentielt arrangement.

Øvrige henv./mails fra forvaltningen

Der kommer mange forskellige mails og informationer fra forvaltningen. Vi mangler konkrete værktøjer og
mulighed for at kunne få indflydelse på workshops o.lign.

Forslag til næste dagsorden

Eventuelt

Lokalplan for det nye område. Måske kunne Lokalrådet mødes med forvaltningen i forhold til udviklingen af
området. Grønne korridorer, regnvand til brug for tøjvask.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje