Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet i Silkeborg Kommune er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration. Handicaprådets primære opgave er at rådgive i en lang række handicappolitiske spørgsmål.

Læs mere

Silkeborg Handicapråd er nedsat af byrådet og består af 10 medlemmer fordelt med:

 • 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer  
 • 3 repræsentanter fra byrådet
 • 2 kommunale udfører ledere

Hvert medlem har en stedfortræder.

Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

Medlemmer 2022-2025

Danske Handicaporganisationer:

Peter Sørensen (Formand)
Lev Silkeborg
Send e-mail Peter Sørensen

Carsten Bech
Scleroseforeningen Silkeborg
Send e-mail til Carsten Bech

Michelle Mozart Mikkelsen 
Autismeforeningen
Send e-mail til Michelle Mozart Mikkelsen

Gudrun Thure Jensen
SIND
Send e-mail til Gudrun Thure Jensen

Linda Lyngsøe
UlykkesPatientForeningen (PTU)
Send e-mail til Linda Lyngsøe

Byrådet:

Signe Haahr Lindegaard (Næstformand)
Socialudvalget
Ældreudvalget
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Send e-mail til Signe Haahr Lindegaard

Kern Oddershede 
Socialudvalget
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg 
Send e-mail til Kern Oddershede

Anders Laursen
Sundheds- og Nærhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Send e-mail til Anders Laursen

Silkeborg Kommune:

Iben Tulstrup Kristensen 
Sektionsleder Voksenhandicap, Socialafdelingen
Send e-mail til Iben Tulstrup Kristensen

Lone Baggersgaard Petersen
Sektionsleder Familie og Børnehandicap, Børne- og Familieafdelingen 
Send e-mail til Lone Baggersgaard Petersen


Stedfortrædere:

Danske Handicaporganisationer:

Karsten Bruun
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Karsten Bruun

Ervind Frank Poulsen
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Ervind Frank Poulsen

Byrådet:

Mads Frandsen (for Kern Oddershede)
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget  
Send e-mail til Mads Frandsen

Peter Sig Kristensen (for Signe Haahr Lindegaard)
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Send e-mail til Peter Sig Kristensen

Kristian Stride (for Anders Laursen)
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg
Arbejdsmarkedsudvalget
Send e-mail til Kristian Stride

Silkeborg Kommune:

Lars Bundgaard Leen (for Iben Tulstrup Kristensen)
Sektionsleder Myndighed, Socialafdelingen
Send e-mail til Lars Bundgaard Leen

Solvejg Lund (for Lone Baggersgaard Petersen)
Myndighedsleder, Børne- og Familieafdelingen
Send e-mail til Solvejg Lund

Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver byrådet i Silkeborg Kommune i handicappolitiske spørgsmål
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse
 3. Handicaprådet kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 4. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet
 5. Handicaprådet kan frit tage kontakt til eksterne interessenter - eksempelvis andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd - for at udveksle erfaringer og drøfte særlige temaer
 6. Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til byrådet i Silkeborg Kommune samt alle andre myndigheder med forespørgsler og forslag
 7. Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger og temaer
 8. Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap
 9. Handicaprådet afgiver en skriftlig årsberetning til byrådet om rådets arbejde og de administrative og politiske forslag, rådet har fremført samt hvilke økonomiske bevægelser, der har været
 10. Handicaprådet orienterer om sit virke efter behov
 11. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager

Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære møder, hvor aktuelle handicappolitiske spørgsmål drøftes.

Mødekalender:

22. februar 2024

25. april 2024

20. juni 2024

29. august 2024

21. november 2024. 

Rådets møder er ikke offentlige.

Mødereferater:

Se referater fra møder i Handicaprådet

Kontakt Handicaprådet
Socialafdelingen Rådhuset Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Handicaprådets sekretariat

Sektionsleder
Karsten Binderup

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje