Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Nævninge og domsmænd (grundliste)

Nævninge og domsmænd (grundliste)

Retten udpeger nævninge og domsmænd hvert 4. år. Den nye grundliste gælder for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af Silkeborg Kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Der er nu givet besked via eboks til alle de ansøgere, som er blevet optaget på grundlisten for 2024-2027. Tak til alle, der har søgt om en plads.

Ansøgningsperioden er nu slut, og Grundlisteudvalget går nu i gang med at behandle ansøgningerne. Du hører fra os omkring 1. april, hvis du er kommet på grundlisten.

Hvad vil det sige at være nævning eller domsmand?

Som nævning eller domsmand (lægdommer) er man "den sunde fornuft", som bidrager med den almindelige danskers synspunkter.

En lægdommer har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf i henhold til den gældende lovgivning.

At være lægdommer er en borgerpligt. En borgerpligt betegnes også som borgerligt ombud.

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

  • bor i Silkeborg Kommune
  • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger og er mindst 18 år)
  • ikke fylder 80 år før i 2028
  • ikke er straffet for en alvorlig forbrydelse (Landsretten indhenter straffeattest)
  • taler og forstår dansk
  • dit fysiske og psykiske helbred er i orden
  • ikke er juridisk embedsmand i staten, advokat, præst i folkekirken eller ved andre trossamfund eller ansat ved politiet eller kriminalforsorgen.

Vilkår for hvervet som lægdommer

Som lægdommer, har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn.

Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024-31. december 2027.

Sammensætning af grundlisten

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Hvordan bliver nævning eller domsmænd udtaget?

Grundlisten bliver sendt til Vestre Landsret, som trækker lod blandt personerne på grundlisten og der ved afgør, hvem der kommer til at fungere som nævninge og domsmænd i perioden.

Hvis du bliver udtaget er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år. Du kan forvente at blive indkaldt til retten 3 til 4 gange om året.

Du får kun besked fra Vestre Landsret, hvis du bliver udvalgt til nævninge- og domsmandslisten.

Kontakt
Analyse & Udvikling Ledelsesbetjeningsteamet Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Mere information

Vil du gerne have svar på spørgsmål som hvilke opgaver du har som domsmand eller nævning, f.eks. hvilken indflydelse har du på dommen, hvilke sager indkaldes du til og hvor mange gange om året skal du møde op?

Prøv domsmandsspillet

Læs mere om at være lægdommer

Læs domstolenes vejledning til lægdommere og arbejdsgivere

Se film om at være lægdommer

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje