Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Seniorrådet

Seniorrådet

Seniorrådet arbejder tæt sammen med Sundheds- og Omsorgsafdelingen om alle forhold, der vedrører ældre. Seniorrådets medlemmer er folkevalgte, og valgperioden følger byrådets valgperiode.

Seniorrådet 2022 - 2025:

Seniorrådet vedtægter og bilag 2022-2025

 Sven Møller Jensen

Formand

Bredsig 24 K
8641 Sorring
Tlf. 61651616
Mail: SvenMoller.Jensen@silkeborg.dk 


Gert Steen Nielsen

Næstformand 

Ungstrupvej 25, Ungstrup
8620 Kjellerup
Tlf. 40969769
Mail: gertsteen.nielsen@silkeborg.dk


Jens Skovgaard

Kasserer

Lyngbakkevej 21
8643 Ans By
Tlf. 61687221
Mail: jensgjerulff.skovgaard@silkeborg.dk


Per Mouritzsen

Lindevænget 11
8600 Silkeborg
Tlf. 29795525
Mail: per.mouritzsen@silkeborg.dk


Ervind Frank Poulsen

Drewsensvej 46 I
8600 Silkeborg
Tlf. 60868266
Mail: ervind@ervind.dk 


Jørgen Lægdsgaard

Gunilslund 13
8600 Silkeborg
Tlf. 29726188
Mail: jorgen.laegdsgaard@silkeborg.dk

 

Kontaktperson Silkeborg Kommune

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Tlf. 89 70 18 52
Mail: ulla.vester@silkeborg.dk

Kontaktpersoner - Seniorråd og politikere plejecentre

Kontaktpersoner - Seniorråd og politikere andre enheder

Om Seniorrådet:

  • beskæftiger sig med spørgsmål der har betydning for ældre over 60 år i Silkeborg Kommune
  • er repræsenteret i forskellige udvalg, f.eks. trafik, kost, om/nybygning, mestring og demens
  • seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske forhold og fungerer som kontaktled mellem borgere og byråd i alle spørgsmål, der vedrører ældre
  • seniorrådet har tavshedspligt, og arbejder uafhængigt af tilhørsforhold i partipolitik og ældreorganisationer

Seniorrådets mødeplan 2023

Se dagsordener og referater fra møder i Seniorrådet 2023 på dagsordener.silkeborg.dk

Se referater fra møder i Seniorrådet 2023 på dagsordener.silkeborg.dk

Høringssvar Værdighedspolitik

Høringssvar Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Region Midt på det specialiserede område

Høringssvar Midttrafik ændring af takster individuel handicapkørsel

Høringsvar lukning af cafetilbud på plejecentre

Seniorrådet høringssvar aktivitetscenter Marienlund

Høringssvar fra Seniorrådet Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringssvar 02 september 2023 budget 2024

Høringssvar fra Seniorrdet budget 2024

Dagsordenpunkt Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024

Høringssvar Ældreudvalget budget 2024

Høringssvar Daghjem og afløsning

Høringssvar Forebyggende hjemmebesøg

Høringssvar Generel information

Høringssvar Genoptræning

Høringssvar Genoptræning Sundheds- og Nærhedsudvalget oktober 2023

Høringssvar Indsatser i plejebolig

Høringssvar Madservice

Høringssvar Midlertidig døgntilbud

Høringssvar Personlig pleje

Høringssvar Praktisk hjælp

Reduktionsforslag kompetencecenter for demens og 20 pladser

Reduktionsforslag Remstruplund Plejecenter

Udvidelsesforslag Flere midlertidige pladser på plejecentre

Mødeplan seniorrådet 2022

Dagsorden Seniorrådet 13-01-22

Bilag til mødet 13-01-22

Dagsorden Seniorrådet 28-04-22

Dagsorden Seniorrådet 19-05-22

Dagsorden Seniorrådet 03-06-22

Dagsorden Seniorrådet 18-08-22

Dagsorden Seniorrådet 15-12-22

Bilag til dagorden til Seniorrådet 15-12-22

 

Referat Seniorrådet 13-01-22 og 19-01-22

Referat Seniorrådet 24-02-22

Referat fra dialogmøde mellem Borgmesteren og Seniorrådet 22-03-22

Referat Seniorrådet 24-03-22

Referat Seniorrådet 28-04-22

Referat Seniorrådet 19-05-22

Referat fra dialogmøde mellem Ældreudvalg og Seniorråddet 03-06-22

Referat fra Seniorrådet 23-06-2022

Referat fra Seniorrådet 18-08-2022

Referat fra dialogmøde mellem Ældreudvalget og Seniorrådet 29-08-2022

Referat møde Seniorrådet 22-09-2022

Referat fra seniorrådet 27-10-2022

Referat fra Seniorrådet 24-11-2022

Bilag til referat fra Seniorrådet 24-11-2022

Referat møde Seniorrådet 15-12-2022

Bilag fra møde Seniorrådet 15-12-2022

 

 

 

Høringssvar Harmonisering af flextrafikkens åbne kørselsordninger

Høringssvar Budgetforslag 2023

Høringssvar Kontaktpersonordning på institutioner Sundhed og Omsorg

Høringsvar Bevillingsmål

Høringssvar Arbejdsstole

Høringssvar Budget 2023 og udvalgsmål 2023

Høringssvar Buskøreplan 2023

Høringssvar Diabetesprodukter

Høringsvar om besparelser på kollektiv trafik

Høringssvar og Bekymringssvar Ældreudvalget

Høringssvar Sundheds- og Nærhedsudvalget udmøntning besparelser

Høringssvar kvalitetsstandarder

Referat fra Seniorrådsmøde 21. januar 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 25. februar 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 18. marts 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 15. april 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 20. maj 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 17. juni 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 26. august 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 16. september 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 25. november 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 16. december 2021

Sundheds - og Omsorgsafdelingen
Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje