Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Ungebyrådet

Ungebyrådet

Ungebyrådet er unges mulighed for at få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Silkeborg Kommune. Samtidigt får medlemmerne af Ungebyrådet erfaringer med demokrati i praksis og øvelse i at argumentere og forhandle.

Kort om Ungebyrådet

Ungebyrådet består af en repræsentant fra hver skole i Silkeborg Kommune. Medlemmerne af Ungebyrådet kan være elever fra 7. klasse til og med det fyldte 18 år. Medlemmerne bliver valgt ind for ét år ad gangen og afholder møder i byrådssalen ca. 6 gange om året.

  • Medlemmerne af Ungebyrådet beslutter i fællesskab hvilke temaer, man ønsker at arbejde med.
  • Ungebyrådet planlægger og afholder en ungekongres for andre unge i Silkeborg Kommune.

Silkeborgs Ungebyråd

Rune Sostach
Louis Bollerup
Esben Lykke Fredrich
Hannah Sofie Hoeck-Pedersen
August D. Wøhlk
Alex Nørskov
Liva Emilie Bloch
Fatima Seifaldeen
Sawar Mnla Yousef
Marcus Malte Lyngaa
Asta Olufsen Stride
Ann-Sofie Barner Løvenholdt
Thea Dalsgaard Kallesø

Læs mere om Ungebyrådet

Formålet med Ungebyrådet er dels at styrke demokratiforståelsen hos unge og dels at give unge en mulighed for at opnå politiske resultater.

Ungebyrådet skal styrke unges interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger i Silkeborg Kommune og bidrage til at nuancere den politiske debat.

Silkeborg Ungebyråd lægger sig i naturlig forlængelse af demokratiprojektet ’beSTEM i Silkeborg’, der er Silkeborg Kommunes særlige indsats for at få flere unge til at stemme til folketingsvalg, kommunalvalg og Europaparlamentsvalg.

Læs mere om "beSTEM i Silkeborg"

Ungebyrådet består af 15-25 unge, der hver repræsenterer én skole. Det er vigtigt, at unge i hele kommunen er repræsenteret for at kunne give mange forskellige perspektiver på, hvad der optager de unge i Silkeborg Kommune.

Medlemmer vælges for ét år ad gangen, og kan genvælges indtil de falder for aldersgrænsen. Valgperioden følger skoleåret med valg til Ungebyrådet i uge 39 på kommunens skoler.

Der afholdes ca. 6 møder i Ungebyrådet om året. 

På det første møde vælger medlemmerne af Ungebyrådet, hvilke temaer som de ønsker at arbejde med i løbet af året. 

Det nytter noget

Ungebyrådet gør en forskel i Silkeborg. Blandt andet har en indstilling fra Ungebyrådet om at få et mødested for unge resulteret i, at Silkeborg har fået Ungekulturhuset. Ungebyrådet har også fået bevilliget penge til psykologhjælp for unge samt samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og skoletandlægerne om at igangsætte en undersøgelse om unges forbrug af snus. 

Ungeborgmester og ungeviceborgmestre

Ungebyrådet konstituerer sig selv på deres første møde med en ungeborgmester og to ungeviceborgmestre. De tre udgør i fællesskab Ungebyrådets formandskab.

Ungeborgmesteren og viceborgmestrene får god hjælp fra folk fra projektets medarbejdere til at planlægge møder mv.

Alle skoler får i starten af skoleåret besøg af Ungesjakket, der fortæller mere om Ungebyrådet, og hvordan du stiller op. Du kan få hjælp til at stille op ved at tale med kontaktlæreren for elevrådet på din lokale skole. Din opstilling skal sendes til kontaktlæreren senest i uge 37.

Der er valg på din lokale skole i uge 39. Her vil du have mulighed for at stemme på den kandidat, som, du synes, skal repræsentere din skole i Ungebyrådet. Din stemme er både din mulighed for at være en del af en demokratisk proces og få politisk indflydelse i Silkeborg uden selv at stille op.

Du kan få politisk indflydelse ved at stemme på en kandidat, som vil kæmpe for ting, som du synes kan gøre din og andre unges hverdag bedre.

Følg Ungebyrådet på de sociale medier 

Vil du vide mere?
 
 

Kontakt

Tovholder Johanne Dybdahl

Team Åben skole og praksisfaglighed

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje