Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Landbrug Dyre- og hobbyhold

Dyre- og hobbyhold

Se hvor mange dyr, man må have i byen og på landet uden en tilladelse. Find gode råd til at begrænse generne for dine naboer, når du har dyr.

Husdyr på landet

Husdyr som ikke kræver en anmeldelse

Hvis du bor i landzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse: 

 • 2 køer med kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Andre dyretyper end nævnt ovenfor, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller forskellige dyretyper sammensat - hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Hvis du vil have flere dyr, er det erhverv.

Anmeld dit dyrehold til Silkeborg Kommune

Du kan have færre dyr af flere forskellige dyretyper uden tilladelse.

Kontakt Team Landbrug, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kombinationen af dyr, kræver en tilladelse. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Husdyr som kræver anmeldelse

Mindre husdyranlæg og opbevaringsfaciliteter 

Er du omfattet af nedenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, eller vil du lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg?

Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².

Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).

Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Anmeld etablering, ændring af husdyranlæg, gødningsopbevaring eller ensilageopbevaringsanlæg

Anmeld ophør af dyrehold

Hvis du ikke længere har dyrehold på din adresse, skal du meddele det til Silkeborg Kommune. 

Husdyr i byen 

Når du bor i byzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse:

 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Du må ikke holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone.

Vis hensyn til dine naboer

Du skal være opmærksom på, at din nabo måske ikke er lige så begejstret for dyr, som du selv er. Dyrene kan give anledning til lugt og støjgener. Tag hensyn til dine naboer og hold dine dyr med omtanke. 

Er hun eller han generet af dine dyr? Tal med din nabo. Lyt og overvej om du kan ændre på den måde, du holder dyr.

Vi har bl.a. samlet en række gode råd om høns og heste i nedenstående foldere. Der er forslag som begrænser generne fra dit hønsehold og ideer til, hvad du skal inddrage din nabo i. 

Vejledning om høns og andet fuglehold i byzone

Team Landbrug
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje