Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Ekstern støj fra virksomheder mv

Ekstern støj fra virksomheder mv

Ekstern støj fra virksomheder mv.

Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" fastsat vejledende grænseværdier for den eksterne støj fra virksomheder. Med den eksterne støj menes det støjbidrag til omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomhedens egen grund - og som reguleres via miljølovgivningen.

Læs mere i vejledningen Ekstern støj fra virksomheder

De vejledende støjgrænser er fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. De siger derfor noget om, hvor højt støjniveauet kan være, før de fleste mennesker føler sig generet.

Grænseværdierne udgør grundlaget for kommunens vurdering af støjforurening. Og vi anvender dem for eksempel også, når vi vurderer på støj fra andre kilder. Det kan for eksempel være støj fra en varmepumpe eller en motorsav på privatgrund.

Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder målt udendørs (jf. nr. 5 /1984 fra Miljøstyrelsen).

OmråderMan-fre
kl. 07-18

Lørdag
kl. 07-12Man-fre
kl. 18-22

Lørdag
kl. 14-22

Søndag
kl. 7-22
Alle dage
kl. 22-07


 LpAmax1


Erhvervs- og industriområder 60 dB (A) 60 dB (A) 60 dB (A) -
Områder for blandet bolig og
erhvervsbebyggelse
Centerområder (bykerne)
55 db (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 55 dB (A)
Etageboligområde 50 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 55 dB (A)
Boligområder 45 dB (A) 40 dB (A) 35 dB (A) 50 dB (A)

1)Grænseværdi som det maksimale støjniveau på intet tidspunkt om overstige.

For særligt forurenende virksomheder, der skal godkendes før de starter op, fastsætter vi støjgrænser i miljøgodkendelsen. For de øvrige virksomheder, som udgør langt størstedelen af virksomhederne i kommunen, er støjgrænserne ikke automatisk gældende. Viser det sig, at støjen ligger over de vejledende støjgrænser kan vi påbyde, at de skal gælde for virksomheden.

Som nabo skal du også være opmærksom på, at selvom en virksomhed eller din nabo ikke har støjgrænser, så er de selvfølgelig ikke interesseret i at genere deres omgivelser. Derfor er det altid en god ide, at du selv tager kontakt til dem, før du henvender dig til kommunen, hvis du er generet af støj. På den måde er du også med til at bevare det gode forhold til din nabo.

Påbyder kommunen en virksomhed støjgrænser, så omfatter støjgrænserne kun støjbidrag fra de støjkilder, der er inde på virksomhedens grund, dvs. støj fra aktiviteter på offentlige arealer, som fx kørsel på vejen, medregnes ikke i støjbidraget.

Støjgrænsen gælder ved boligen samt de udendørs opholdsarealer tilknyttet boligen. Bor du i et boligområde, så svarer det til, at de gælder overalt indenfor din matrikel.

Der er andre vejledende støjgrænser for:

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Vindmøller

Motorsportsbaner

Skydebaner

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje