Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder skal have en tilslutningstilladelse fra Silkeborg Kommune for at aflede spildevand til kloaksystemet.

Spildevand fra virksomheder

Afledning af spildevand til det offentlige kloaksystem kræver en tilslutningstilladelse, hvis der er tale om disse typer spildevand:

 • Spildevand med forurenende stoffer fra virksomhedens produktion.
 • Regnvand der indeholder forurenende stoffer fra udendørs produktion eller oplagspladser.
 • Spildevand fra køkken tilknyttet kantine, restaurant eller andet, hvor der tilberedes mad.

Søg om tilslutningstilladelsen (Byg og MIljø)

Silkeborg Kommune har desuden brug for forskellige oplysninger i forhold til dimensionering af anlægget for at kunne give tilladelsen.

Derfor beder vi dig udfylde én af blanketterne herunder:

Ansøgningsskema om tilslutningstilladelse via fedtudskiller (MitID).

Ansøgningsskema om tilslutningstilladelse via olieudskiller (MitID).

Du skal også søge tilladelse, hvis du vil ændre eller forøge den afledning af spildevand, der allerede er tilladelse til.

Tilladelsen skal være indsendt inden du begynder afledningen af spildevandet. Selvom du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand.

Du kan læse mere om spildevand fra virksomheder i vores retningslinjer om dette. 

Retningslinjer for spildevand i virksomheder (pdf)

Ansøgning om tilslutningstilladelse skal indeholde følgende:

(OBS du får mulighed for at indtaste disse oplysninger, når du udfylder den digitale blanket)

 • Tegninger over kloakledninger og evt. renseforanstaltninger (kloakplan)
 • Beskrivelse af spildevandet og processen hvorved det fremkommer – gerne suppleret med flow- og procesdiagram
 • Hvilke stoffer der forventes at være i spildevandet og i hvilke mængder – evt. produktdatablade
 • Beskrivelse og dimensionering af renseforanstaltninger – som f. eks. olieudskiller, fedtudskiller, sandfang eller fældning
 • Årlig afledning af spildevand (forventet) fordelt på typer (processpildevand, sanitært spildevand osv.)
 • Variationer i spildevandsafledningen over døgn, uge, måned eller år.

Ansøgningsskema om tilslutningstilladelse via fedtudskiller (MitID).

Ansøgningsskema om tilslutningstilladelse via olieudskiller (MitID).

Det er vigtigt, at du ansøger om tilslutningstilladelse, inden du etablerer kloaksystemet. Da det kan komme ændringer til installation (sandfang, olieudskiller mm.) eller andet, som kan påvirke det der skal etableres.

Tag kontakt

Du er velkommen til at kontakte Silkeborg Kommune, Team Jord & Virksomheder, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du er i tvivl, om der er krav om renseforanstaltninger.

Det er en god idé at komme i kontakt med os tidligt i forløbet, i forhold til projektering eller overvejelser om ændret afledning af spildevand, således at krav omkring renseforanstaltninger osv. kan indarbejdes i dit projekt.

Vi giver normalt ikke tilladelse til direkte udledning til vandløb og søer eller nedsivning i jorden af spildevand fra virksomhedens produktion.

Kontakt Silkeborg Kommune, Team Vandløb & Søer på vand@silkeborg.dk, hvis du har spørgsmål til dette.

Afledning af spildevand fra køkkenfaciliteter på virksomheder kræver en tilslutningstilladelse. Afledningen skal ske gennem en fedtudskiller, hvor størrelsen (dimensioneringen) er godkendt af Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har retningslinjer for dimensionering af fedtudskillere.

Silkeborg Kommunes retningslinjer for dimensionering af fedtudskillere (pdf)

Tømning af fedtudskiller skal varetages af et firma, som er registreret til dette i det nationale affaldsregister. 

Læs mere om affaldsregistret

Afledning af olie- og benzinholdigt spildevand fra værksteder, tankpladser og lignende kræver en tilslutningstilladelse og skal ske gennem en olie- og benzinudskiller (benævnes som olieudskiller i resten af teksten), der har den rette størrelse (dimensionering) i forhold til de aktiviteter, der kan give olieholdig spildevand. Vi skal godkende dimensioneringen. Se mere om olieudskillere i vores folder.

Silkeborg Kommunes folder "Generelt om olieudskillere" (pdf)

Silkeborg Kommune har retningslinjer for dimensionering af olie- og benzinudskillere og generel information om olieudskillere.

Silkeborg Kommunes "Retningslinjer for dimensionering af olie og benzinudskillere" (pdf)

Tømning af olieudskillere skal varetages af et firma, som er registreret til dette i det nationale affaldsregister

Læs mere om affaldsregistret

Silkeborg Kommune fører tilsyn med virksomheders afledning af spildevand. Det betyder, at vi skal kontrollere om de vilkår, der er stillet i tilslutningstilladelsen, bliver overholdt.

Virksomheden har ansvaret for at dokumentere, at vilkårene i tilslutningstilladelsen overholdes. Virksomheden skal betale alle udgifter i forbindelse med kontrollen.

Hvis du har spørgsmål, eller du vil vide mere omkring afledning af spildevand fra virksomheder, er du velkommen til at kontakte Team Jord & Virksomheder.

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje