Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Jobcenter Erhverv Silkeborg CSR-diplom og CSR-pris

Silkeborg CSR-diplom og CSR-pris

Silkeborg Kommune har indført et CSR-diplom til virksomheder, der påtager sig et særligt socialt ansvar.

CSR-diplom

Med CSR-diplomet ønsker Silkeborg Kommune at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle.

CSR-diplomet skal give flere virksomheder mulighed for at synliggøre deres CSR-profil, og skabe grundlag for øget opmærksomhed og inspiration om mulighederne i rummelighed og socialt ansvar på tværs af virksomheder.

Diplomet kan gives til alle lokale virksomheder, der lever op til konkrete kriterier. Se kriterierne for diplomet nedenfor. 

CSR-prisen 2023

Silkeborg Kommune uddeler fortsat en årlig CSR-pris til en virksomhed, der har taget et helt særligt socialt medansvar.

Vinderen af CSR-prisen 2023 vil blive fundet blandt de virksomheder, der modtager et CSR-diplom.

Prisoverrækkelsen vil ske i forbindelse med Drewsen Award Show 9. november 2023.

Showet afholdes af Silkeborg Business.

Læs mere om:

Din virksomhed kan komme i betragtning til et CSR-diplom ved, at du selv sender en ansøgning til os. Du søger via skemaet på denne side.

Medarbejdere i Silkeborg Kommunes Beskæftigelsesafdeling kan også indstille en virksomhed til et CSR-diplom.

For at blive vurderet som mulig modtager af et CSR-diplom skal du eller medarbejderen i Beskæftigelsesafdelingen beskrive, hvad din virksomhed konkret har gjort for at opfylde kriterierne.

Silkeborg Kommunes CSR-diplom kan blive tildelt lokale virksomheder, der påtager sig et særligt socialt ansvar ved at arbejde med mindst 2 af 4 nedenstående kriterier.

Din virksomhed:

  1. Inkluderer og udvikler ledige borgere, som har udfordringer i livet, henimod en ansættelse

  2. Ansætter eller fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne, risiko for nedslidning mv.

  3. Hjælper unge med behov for en håndsrækning videre mod uddannelse eller job

  4. Bidrager til uddannelsen af fremtidig arbejdskraft gennem elevpladser og/eller lærlingepladser

Fristen for indstillinger var mandag 21. august 2023.

Jobcenter Erhverv gennemgår alle indstillinger.

Et CSR-udvalg vurderer de enkelte indstillinger og beslutter hvilke virksomheder, der skal modtage et CSR-diplom.

Herudover udvælges tre kandidater til årets CSR-pris.

Udvalget består af følgende:
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Lokalformand for FH, Lokalformand for DI, Direktør for Silkeborg Business, Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune, Funktionsleder for Jobcenter Erhverv i Silkeborg Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune træffer beslutning om, hvilken virksomhed der skal tildeles CSR-prisen 2023.

Dette sker på et møde 2. oktober 2023.

Drewsen Award Show i november 2023

Prisoverrækkelsen vil ske i forbindelse med Drewsen Award Show 9. november 2023. Showet afholdes af Silkeborg Business.

Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi

Arbejdsmarkedsudvalget har i foråret 2023 besluttet Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi, som bl.a. har fokus på at skabe øget anerkendelse af de virksomheder, der tager et socialt medansvar og fastholder eller ansætter medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Som led i strategien har Silkeborg Kommune udviklet en ny ordning med CSR-diplom til virksomheder, der tager et socialt ansvar og lever op til kriterier for at modtage diplomet.

Desuden vil kommunen fortsat uddele en årlig CSR-pris til en virksomhed, der har taget et helt særligt socialt medansvar.

Spørgsmål vedr. CSR
Jobcenter Erhverv Kontakt os, hvis du har spørgsmål til CSR-diplomer eller CSR-prisen:
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje