Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Hvornår skal du søge alkoholbevilling?

Hvornår skal du søge alkoholbevilling?

Hvis du vil starte en restauration (café, værtshus, kro, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere alkohol for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling. Nedenfor kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når du søger og hvad der sker med din ansøgning.

Læs mere om alkoholbevilling

Hvis du vil starte en restauration (café, værtshus, kro, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere alkohol for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling. Søg alkoholbevillingen via politiet – du finder de nødvendige ansøgningsskemaer på politiets hjemmeside, og ansøgningen skal sendes til Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.

Læs mere på link herunder: 

Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside.

Når politiet modtager din ansøgning, undersøger de en række forhold omkring dig og din virksomheds økonomi. Når alle nødvendige forhold er beskrevet, sender politiet dig en partshøring, d.v.s. et brev, hvor de beskriver, hvilke vilkår og betingelser de vil indstille dig til at få godkendt din bevilling på. Derefter sender de en indstilling, sammen med kopi af din ansøgning, til Bevillingsnævnet i kommunen.
Når din ansøgning er behandlet i Bevillingsnævnet, får du tilsendt den godkendte alkoholbevilling fra Silkeborg Kommune.

Hvis du får afslag, kan du klage over afgørelsen til Silkeborg Byråd. 

Indtil din ansøgning om alkoholbevilling er behandlet, kan politiet give dig en midlertidig bevilling. Denne bevilling gælder normalt i 3 måneder, og altså i så lang tid, at den egentlige alkoholbevilling kan nå at blive behandlet i Bevillingsnævnet.

Hvis der er ansat en person i din restauration til at bestyre og stå for den daglige drift, skal han/hun ligeledes godkendes af Bevillingsnævnet.

Ansøgningsblanket kan findes på politiets hjemmeside, som du kan linke til herunder: Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside.

Vil du holde åbent længere end til kl. 02.00 om natten, skal du søge om tilladelse til det samtidig med at du søger om alkoholbevilling.

Du kan også ansøge om tilladelsen, hvis du allerede har en alkoholbevilling. Her vil tilladelsen blive givet i forbindelse med den alkoholbevilling du har, og det kan betyde at der bliver stillet ekstra vilkår for tilladelsen.

Du kan ansøge om tilladelse til ekstraordinær udvidet åbningstid, hvis du i forvejen har en godkendt tilladelse til udvidet åbningstid i din alkoholbevilling.

Med en tilladelse til udvidet åbningstid får du lov til at holde åbent torsdage, fredage, lørdage, dagen før en helligdag, 2. juledag samt i studenterugen jf. åbningstider, dog senest til kl. 05.00.

Hvis du ønsker at holde ekstraordinært åbent på andre dage, skal du sende en særskilt ansøgning om det til Bevillingsnævnet. Ansøgningen skal sendes så den er os i hænde senest 8 uger inden den pågældende dato, af hensyn til politiets vagtplanlægning. 

Når ekstraordinære datoer til udvidet åbningstid er blevet godkendt vil de fremgå af Bevillingsnævnets hjemmeside. En ekstra godkendt dato for udvidet åbningstid gælder alle restaurationer, der i forvejen har tilladelse til udvidet åbningstid knyttet til alkoholbevillingen. 

Husk at søge om tilladelse til at servere ude.

Du skal være opmærksom på at du skal søge om tilladelse fra ejeren, hvis du vil servere fra en grund, der ikke tilhører dig. Hvis du vil servere fra en kommunal grund, et offentligt vejareal, fortov eller lignende, skal du sende ansøgning til Teknik- og Miljøafdelingen.

Tilladelsen til at servere ude vil blive behandlet i tilknytning til din alkoholbevilling, og du skal være opmærksom på at du skal ansøge om tilladelsen igen, når du ansøger om fornyelse af alkoholbevilling.

Følg link herunder for yderligere oplysninger på Silkeborg Kommunes hjemmeside: Oplysninger om særlig tilladelse til at servere ude.

Skal du holde et særligt (enkeltstående) arrangement (stævne, koncert m.v.), hvor du vil servere alkohol for publikum, skal du have en Lejlighedstilladelse.

Lejlighedstilladelsen skal udelukkende behandles af politiet.

Du kan finde oplysninger om lejlighedstilladelser og blanket på politiets hjemmeside.

Læs mere på politiets hjemmeside via link herunder: Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside

Bevillingsnævnet
Sekretær for Bevillingsnævnet Henna Bøgedal Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje