Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Skiltning Skilte på vejarealer

Skilte på vejarealer

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, vejvisningsskilte, vejnavneskilte, husnummerskilte samt servicevejvisning til kommerciel brug. Her kan du læse om retningslinjer og regler for skiltning.

Retningslinjer og forskellige former for skiltning

Kommerciel servicevejvisning

Du kan søge om vejskilt til firma - servicevejvisning til kommercielle mål (virksomheder)

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler) og kan etableres til offentlige eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter samt almene og kulturelle institutioner. Ansøger betaler alle udgifter.

     

Eksempler på kommerciel servicevejvisning

Hvad koster det?

Ansøger skal betale alle udgifter til vejvisning til kommercielle mål.

Skilt og opsætning koster typisk ca. 4.000 kr. + moms pr. skilt.

Derudover er der en årlig udgift til vedligeholdelse, som er fastsat til 425 kr. pr. skilt ekskl. moms (beløbet indeksreguleres hvert år).

Hvordan ansøger jeg om et servicevejvisnings-skilt?

Du kan ansøge ved at benytte vores online ansøgningsblanket (Mitid).

På nuværende tidspunkt er op til 6 måneders ventetid, før vi begynder behandling af din ansøgning 

I ansøgningen skal du oplyse, hvor du ønsker skiltet opsat, samt hvilken tekst du ønsker på skiltet. Herudover skal du oplyse CVR nr. eller CPR nr. på den, som skal betale for behandling af ansøgning.

Hvilket symbol kan min virksomhed få?

Kommerciel servicevejvisning bliver etableret med servicetavler (symboler).

Find godkendte symboler

Hvis der ikke findes et symbol til din virksomhed, skal et nyt symbol designes af Vejdirektoratet.

Det koster 2.000 kr. Andre ansøgere kan herefter benytte symbolet vederlagsfrit. Virksomhedslogo er ikke tilladt. 

Hvis der maksimalt er 4 servicevejvisningsskilte på stedet, er der mulighed for at supplere servicetavler med virksomhedens navn. 

Hvor kan der vejvises fra?

Der er to muligheder: 

  • Indenfor tættere bebygget områder bliver kommerciel servicevejvisning som udgangspunkt opsat fra nærmeste større vej og frem til målet.
  • Udenfor tættere bebygget områder bliver kommerciel servicevejvisning som udgangspunkt opsat fra nærmeste rute-nummererede vej og frem til målet.

Der sker en konkret vurdering af trafiksikkerheden i de aktuelle vejkryds. 

Når der er mere end 4 geografiske navne, terminalmål og virksomhedsnavne på pil- eller tabelvejviseren, bliver kommerciel servicevejvisning kun udført med symboler, fremfor tekst.

Hvis der kommer nye ansøgninger til samme sted, kan skiltningen derfor ændre sig over tid. 

Proces og pris

Hvis du får en tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning, får du oplyst, hvad opsætning m.v. koster. Silkeborg Kommune bestiller og opsætter skiltet, når beløbet er betalt.

Skilt og opsætning, vil typisk koste omkring 4.000 kr. + moms

Årlig vedligeholdelsesudgift

Ansøgeren skal betale en årlig vedligeholdelsesudgift for kommunens drift af skiltet (græsklipning ved skiltet og eventuel vask).

Vedligeholdelsesudgiften er fastsat til 425 kr. pr. skilt ekskl. moms (beløbet indeksreguleres hvert år).

Ved manglende betaling af vedligeholdelsesudgiften bliver vejvisningen taget ned.

Reparation og udskiftning

Bliver skiltet beskadiget, vil ansøger blive opkrævet betaling for reparation eller udskiftning af skiltet.

Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning af nedslidt skilt blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisning.

Fjernelse af vejvisning

Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, bliver fjernet. Hvis du er i tvivl om vejvisningens lovlighed, kan du henvende dig til kommunen.

Regler

Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)
  • Kommerciel servicevejvisning

Hvis kommunen af trafikale grunde øger antallet af skilte udover førnævnte fire vejvisningsmål, bliver kommercielle servicevejvisning fjernet uden økonomiske kompensation for virksomheden.

Hvis skiltet skal tages ned på grund af opsætning af trafikalt begrundede skilte, vil det ske i modsat rækkefølge af opsætning (sidst op - først ned). 

Har du allerede servicevejvisning med tekst, vil denne blive taget ned og erstattet med et symbol, såfremt der kommer flere end 4 vejvisningsmål i vejkrydset. Du vil ikke blive krævet betaling for den nye opsættelse.

Eksisterende servicevejvisning med blå/hvide og sort/hvide skilte skal tilpasses gældende regler hvis; 

  • den eksisterende servicevejvisning skal udskiftes på grund af skade eller slitage.
  • der laves vejregulering eller lignende.
  • der foretages en anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning

Geografisk vejvisning og vejvisning til terminalmål bliver etableret af Silkeborg Kommune.

 

Eksempler på trafikal servicevejvisning


Reglerne fremgår af 'Bekendtgørelse om Vejafmærkning' samt 'Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning'.

Læs mere i Bekendtgørelse om Vejafmærkning

Læs mere i Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Team Trafik.

 

Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen bliver sat op på og langs vejene.

Private skilte må ikke opsættes på offentlige veje - dog kan skilte, opslag og lignende midlertidig opsættes i henhold til reglerne.

Læs mere under plakater

Redningstjensten - brand, ambulance, politi - skal hurtigt kunne finde vej.

Derfor skal vejnavne og husnummer skilte være synlige og i orden.

Vejvisning til byer og vejnavneskilte bliver sat op af Silkeborg Kommune. Den enkelte husejer skal sætte et husnummer op enten på huset eller ved vejen.

Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstanden hertil. Trafikanterne bliver vejvist ad de større overordnede veje mellem byerne, selvom afstanden er kortere ad mindre veje.

Vejnavneskilte bliver opsat og betalt af Silkeborg Kommune på offentlige veje og private fællesveje.

Som grundejer må du acceptere opsætning af et vejnavneskilt på din ejendom, hvis kommunen ønsker det. Hvis et skilt er anbragt på din husmur, hegn eller i skel mod vej har du som grundejer pligt til at sørge for, at det er frit udsyn til skiltet.

Ved reparation eller ombygning har du som grundejer ansvar for, at vejnavneskiltet ikke bliver beskadiget eller går tabt. Hvis du fjerner skiltet, skal du sætte det op igen hurtigst muligt.

Husnummerskilte skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselig ude fra vejen. Som grundejer har du pligt til at sørge for, at din ejendom er forsynet med et husnummerskilt. Tallene skal være enkle og mindst 10 cm høje.

Ligger din indgang eller facade mere end 10 m fra vejen; skal du placere skiltet på en fremskudt plads, så det er synligt fra vejen.

Hvis din ejendom har et bogstav efter husnummer, skal både nummer og bogstav fremgå (ex. 4A).

Henvisningsskilte sætter kommunen op, hvis der findes mere end én selvstændig vurderet ejendom (flere matrikler).

På skiltet vil der stå det første og det sidste husnummer på sidevejen. Kun i særlige tilfælde bliver husnumrene suppleret med vejnavn.

Team Trafik
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje