Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Gadeudstillinger

Gadeudstillinger

Som erhvervsdrivende må du benytte arealet foran din forretning til at udstille varer - på fortove og gågader. Du skal dog sikre, at udstillingen lever op til de generelle retningslinjer.

Generelle retningslinjer for udstillinger

 • Udstillinger, løse skilte og lignende må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.
 • Arealet til udstilling må ikke fremlejes eller udlånes.
 • Reoler, stativer, parasoller og lignende, der benyttes ved udstilling, skal være af sikkerhedsmæssig forsvarlig konstruktion og have et udseende, der passer ind i gademiljøet.
 • Der må ikke afspilles musik, tale eller lignende på udstillingsarealet.
 • Udstillede genstande skal placeres i en afstand af mindst 1,0 meter fra gadeinventar som bænke, plantekummer og lignende. Der må ikke placeres genstande ud for eventuelle andre indgange end forretningens.
 • På grønne eller beplantede arealer, cykelstier og kørebaner må ikke placeres udstillinger eller skilte.
 • Vej- og Trafiksektionen kan i samråd med Politiet fastsætte andre passagebredder eller helt forbyde udstilling.
 • Der skal altid sikres passage for brand- og redningskøretøjer.
 • Der må ikke foretages salg fra udstillingsarealet.

Udstillinger på fortov 

Som erhvervsdrivende må du benytte vejarealet uden for din butiks facade inden for åbningstiden, men med følgende forbehold:

 • Der skal altid være en fri passagebredde på fortovet, parallelt med facaden, på mindst 1,3 meter.
 • Ingen genstand må anbringes nærmere kørebane/cykelsti/parkeringsplads end 0,5 meter.
 • Varer, skilte, stativer mv. skal placeres, så fodgængere, der krydser kørebanen, har let adgang til fortovet og til eventuelle ramper.
 • Ved store fortovsbredder (større end 4 meter) på torve og lignende steder gælder samme regler, som på gågader.

Udstillinger på gågader 

Som erhvervsdrivende må du udstille dine varer maximalt 2,5 meter fra facaden afhængig af de aktuelle forhold inden for butikkens åbningstid, med følgende forbehold:

 • Du skal sikre, at der er plads til af- og pålæsning af varer, så de ikke blokerer kørearealet
 • Du skal holde minimum 0,50 meters afstand til ledelinjer fx i Østergade, Vestergade, Søndergade og på Torvet.
 • I Vestergade og Søndergade må gadeudstilling maximalt være 1,6 meter fra facaden
 • Ved hjørneejendomme må udstillingen ikke genere den kørende trafik
Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje