Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Opstilling af skurvogne, telte, containere, midlertidige stilladser

Opstilling af skurvogne, telte, containere, midlertidige stilladser

Mange steder må du gerne opstille en skurvogn, et telt, container, midlertidige stilladser og lignende. På kommunale fortove og arealer kræver det en tilladelse. Læs mere om muligheder og regler her.

Skurvogn, kran, container, stillads og byggematerialer 

Opstilling af stilladser, hegn, skurvogne, containere og lignende på fortove eller vejareal kræver en tilladelse fra Vejmyndigheden i Silkeborg Kommune.

Vi skal have din ansøgning senest to uger før opstilling.

Ansøg om anbringelse af container mv. på veje på rov.vd.dk

Events, telte, vej- og gadefester   

Skal du afholde et udendørs arrangement fx. gadefest, motions- eller cykelløb på et offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse senest to uger før arrangementet.

Ansøg om arrangementet på rov.vd.dk

Krav til opstilling af materiel


Når du ønsker at placere stilladser, containere m.m. på en betalingsparkeringsplads, skal der betales parkeringsafgift.

Det du anbringer, skal være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer, og skal desuden være afmærket.

Som ansøger har du det fulde ansvar for, at containere og stilladser er opstillet efter gældende regler, Lov om offentlige veje, Kap. 9, Genstande m.v. på vejarealet, § 80. Herunder også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning.

Denne skal foretages i henhold til Afmærkning af vejarbejder og Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje