Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Tilladelser Tilladelser

Tilladelser

Her kan læse om din tilladelsens indhold, varighed og evt. bortfald.

Kommunen kan - hvis ikke andet er nævnt i en tilladelse - med øjeblikkelig virkning ændre eller tilbagekalde tilladelsen uden erstatning.

Kan et tilladt arrangement ikke afvikles, berettiger dette ikke arrangøren til erstatning fra kommunen.

En tilladelse er personlig og kan ikke overdrages, fremlejes eller udlånes.

Ved brug af vejareal, skal der i enhver sammenhæng udvises hensyn. Beplantning, belægning, udstyr og lignende må ikke beskadiges, og brandsluknings- og redningskørsel skal til enhver tid kunne udføres.

Indehaveren af tilladelsen er ansvarlig for overholdelse af de vilkår, der er givet i tilladelsen. Respekteres vilkårene ikke, anses tilladelsen for misligholdt og den bortfalder omgående og uden erstatning.

Indehaveren af tilladelsen er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade og ethvert uheld, der opstår som følge af benyttelse af tilladelsen. Desuden er indehaveren af tilladelsen ansvarlig for renholdelse, herunder snerydning og grusning af det areal, som tilladelsen omfatter.

Hvis udnyttelse af en tilladelse har medført beskadigelser af vejbelægning eller lignende, skal det beskadigede udbedres og betales af indehaveren af tilladelsen. Forpligtelsen hertil bortfalder ikke med tilladelsens ophør. Hvis retablering ikke er sket inden udløb af en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for indehaveren af tilladelsens regning.

Du er som indehaver af tilladelsen ansvarlig for overholdelse af de vilkår, der er givet i tilladelsen.

Du skal også sikre dig eventuelle andre nødvendige tilladelser fra f.eks. Levnedsmiddelkontrollen og Politiet, måske skal du søge en alkoholbevilling. Tilladelse til bortlodning fås ved Spillemyndigheden Skat. Du kan finde nyttige links nederst på siden. Der gives normalt ikke tilladelse til arrangementer af kommerciel eller reklamemæssig karakter.

Silkeborg Kommune kan til enhver tid placere blomsterkummer, bænke med mere på arealer til udstillinger, udeservering og lignende efter forhandling med de berørte parter.

Ved ledningsbrud og lignende bortfalder en tilladelse midlertidigt med omgående virkning, således at ejeren af ledningen kan udbedre skaden hurtigst muligt.

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje