Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Torve og pladser Torvehandel

Torvehandel

På nogle af byens torve kan du sælge dine husflidsprodukter m.v. Det kræver dog en tilladelse. Nedenfor kan du læse de generelle bestemmelser samt steder, tider og takster.

Generelle bestemmelser

Silkeborg Kommune eller Politiet kan i særlige tilfælde forbyde handel eller indskrænke brugen af stadepladsen på enkelte dage.

Kun biler/trailere, der er indrettet til og benyttes som salgsvogne, må placeres på Torvet i ”torvetiden”.

Der henvises til parkering på de nærmeste pladser omkring Torvet.

Hvis en torvehandler overtræder reglerne eller undlader at efterkomme Politiets eller Silkeborg Kommunes henstillinger, kan det medføre bortvisning.

Hvis en stadeholder bliver bortvist eller af anden grund ikke benytter sin plads, vil stadeholderen ikke få refunderet indbetalt stadeafgift.

På boder, vogne m. v. som bliver benyttet til handel, skal stadeholderens navn og adresse tydeligt fremgå.

En stadeholder skal opgive mængder og art af medbragte varer til politiet, hvis politiet beder om disse informationer. Endvidere skal stadeholder oplyse, hvor varerne er produceret eller købt samt til hvilken pris, varerne er solgt.

Torvepladser og tider

På Silkeborg Torv må handel finde sted på fredage og lørdage samt på hverdage i perioden 1. juni til 31. juli – dog ikke helligdage. ”Torvetiden” følger detailhandlens åbningstid.

På Kjellerup Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00

På Them Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 17.00.

Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter indhentet tilladelse.

Salg af danske husflidsprodukter kan mod betaling ske på hverdage og torvedage efter indhentet tilladelse hos Silkeborg Kommune.

I december måned tillades daglig salg af juletræer fra anviste stadepladser.

Stadeholdere må tidligst tage opstilling på en tildelt stadeplads kl. 7.00.

Senest 1 time efter ”torvetidens” udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort.

Biler som ikke er godkendt til salgsvogn skal være fjernet umiddelbart efter endt aflæsning, og senest kl. 10.30 om fredagen, og kl. 9.30 om lørdagen.

Såfremt der modtages varer i løbet af dagen, gælder de almindelig bestemmelse for kørsel i gågaden.

Se gældende torveregulativ med priser i Torveregulativ

Har du yderligere spørgsmål, se kontaktboksen Team Myndighed

Team Myndighed
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje