Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Udbud Bygge og anlæg Designmanual – Retningslinjer og standarder for rådgivere og entreprenører

Designmanual – Retningslinjer og standarder for rådgivere og entreprenører

Vi har samlet retningslinjer for projektering og udførelse af byggerier som bygherre for Silkeborg Kommune i vores designmanual.

Designmanual til byggerier

Denne side indeholder retningslinjer (designmanual) for projektering og udførelse af byggerier for Silkeborg Kommune som bygherre.

Informationen er målrettet rådgivere og entreprenører som arbejder for Silkeborg Kommune. Informationen er altså IKKE myndighedskrav til borgere og virksomheder, der bygger i Silkeborg Kommune.

Som bygherre har Silkeborg Kommune stort fokus på kvalitet i byggeriet og på at det færdige projekt lever op til driftspersonalets og brugernes forventninger. 
Ligeledes er det stort fokus på, at der i alle beslutninger træffes de total-økonomiske rigtige valg.

Her spiller Silkeborg Kommunes mange års erfaringer med drift og vedligehold af mere end 400.000 m2 ejendomme en stor rolle. Erfaringerne opsamles løbende og bruges proaktivt til at forbedre byggerierne.

Erfaringerne organiseres i Tekniske Standarder, som kan findes i enkelt-stående PDF-dokumenter på denne side.

For at højne læsevenligheden er siden organiseret efter kapitlerne i seneste udgave af Bygningsreglementet.

Dokumenterne revideres løbende ligesom der løbende tilføjes nye dokumenter. Som samarbejdspartner bedes du derfor løbende holde dig opdateret med indholdet af denne side.

Tekniske bestemmelser

Gulvoverflader 26-10-2022

Indvendige døre inkl. Besætninger 25-10-2022

Indvendige vægge 13-12-2022

Lofter - 21-01-2020

Rumskema for gulvbelægning (bilag 1) 26-10-2022

Tage 20-09-2022

Udvendige døre og vinduer 16-11-2022

Falsikring og adgangsveje - 05.10.2022

Halkoncept - 02.10.2019

Indretning af daginstitutionskøkkener - 20-09-2019

Puslerum 09-12-2022

Standarter for krybberum - 20.02.2020

Automatisk Brandalarm Anlæg ABA - 07.12.2022

Automatisk dørkontrol (ADK) - 07.12.2022

Automatisk indbrudsalarm (AIA) - 07.12.2022

Belysning - 12.02.2020

Brugsvandsarmaturer - 12.05.2023

Bygningsautomatik - 12.08.2019

Central mekanisk ventilation - 07.07.2020

Decentralt mekanisk ventilation - 07.07.2020

El-tavler - 05.05.2021

Fordelingssystemer VVS - 12.05.2023

Føringsveje El - 04.04.2019

Gaskedler - 13.05.2019

Lysstyring - 12.02.2020

Målerstrategi: vand, varme og strøm - 25.05.2023

Pladsdisponering teknik (ADK, AIA, ABA) - 07.12.2022

Rumskema kravspecifikationer belysning (bilag 1) - 05.05.2021

Solafskærmning - 15.11.2022

Struktureret kabling - 29.10.2020

Termisk og atmosfærisk indeklima - 03.11.2022

Varmegivere - 12.05.2023

Varmtvandsproduktion - 23.01.2018

Legepladser, bålhytter og multibaner - 04.11.2022

Udvendig affaldshåndtering - 19.10.2022

Udvendige belægninger og beplantninger 31.10.2022

Kontakt
Silkeborg Kommune Ejendomme Østergade 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktpersoner:

Søren Overgaard
soren.overgaard@silkeborg.dk

 

Lars Thygesen
lt@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje