Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Direktionen

Direktionen

Direktionen i Silkeborg Kommune består af en kommunaldirektør og to koncerndirektører.

Direktionen er ansvarlige for den overordnede ledelse af kommunen. Direktørerne har en række overordnede, strategiske arbejdsområder og følger desuden en række konkrete opgaver og særlige indsatser, projekter, udviklingstiltag og målrettede initiativer tæt.

Læs mere om:

 1. Værdier, styring og ledelse i Silkeborg Kommune
 2. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune
 3. Digitaliseringsstrategier for Silkeborg Kommune
 4. Personalepolitikker i Silkeborg Kommune
 5. Styring og udvikling af kvaliteten af servicen til borgerne i Silkeborg Kommune
 6. Planlægning af og indsats for udvikling og vækst i Silkeborg Kommune
 7. Påvirkning af de ydre rammebetingelser bl.a. gennem KL, Regionen og Staten
 8. Øvrige områder, bl.a. interne forhold, praksisser og processer i Silkeborg Kommune

Direktionens mission

At skabe overordnet sammenhæng mellem det politiske og det udførende niveau samt udstikke og formidle tværgående strategier.

Direktionens vision

Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune.

Det betyder:

 • Anerkendt
  at Silkeborg Kommune blandt borgere, erhvervsliv, samarbejdspartnere og medarbejdere har et positivt omdømme
 • Synlig
  at handlinger ledsages af strategisk kommunikation, og at resultater formidles løbende og systematisk
 • Kompetent
  at vedvarende kvalitetsudvikling og høj faglighed sikrer effektiv og økonomisk ansvarlig opgaveløsning
 • Innovativ
  at en innovativ kultur i hele organisationen i samspil med anvendelse af ny teknologi bidrager til en god service

Visionen understøtter Silkeborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Lone Lyrskov

Kommunaldirektør

DIR, Direktionen

+4524828085

Lone.Lyrskov@silkeborg.dk

Mobil: 24 82 80 85

Sekretær for:
Byrådet
Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Direktøransvaret for:
Staben Ejendomme
Staben Organisation og Personale
Økonomi og IT staben

Peter Sinding Poulsen

Koncerndirektør

DIR, Direktionen

+4524656059

PeterSinding.Poulsen@silkeborg.dk

Mobil: 24 65 60 59
Sekretær for:
Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalget
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Direktøransvaret for:
Børne- og Familieafdelingen
Skoleafdelingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Beskæftigelsesafdelingen

Lauge Rud-Clemmensen

Koncerndirektør

DIR, Direktionen

+4530685192

Lauge.Rud-Clemmensen@silkeborg.dk

Mobil: 30 68 51 92

Sekretær for:
Ældreudvalget
Sundheds- og Nærhedsudvalget
Socialudvalget
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget


Direktøransvaret for:
Sundhed- og Omsorgsafdelingen
Socialafdelingen
Teknik- og Miljøafdelingen

Kontakt
Direktionen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Sekretær for Direktionen
Henna Bøgedal

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje