Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse

Afdelinger og ledelse

Organisationsdiagram - Afdelinger og stabe i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes organisering

Direktionen

Direktionen i Silkeborg Kommune.

Beskæftigelsesafdelingen

Job og erhverv, Jobudvikling, integration og unge, Ydelsescentret

Børne- og Familieafdelingen

Dagtilbud, Sundhedsplejen, Familie og Børnehandicap

Ejendomme

Ejendomsforvaltning af de kommunale ejendomme.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Kultur, events, fritid og outdoor, idræt, biblioteker, medborgerhuse og borgerservice.

Organisation og Personale

HR, Jurateam, Kommunikation og Personaleservice

Skoleafdelingen

Folkeskoler, SFO, klubber, ungdomsskole, tandpleje, PPL.

Socialafdelingen

Sektioner og projekter i Socialafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sektioner og opgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Teknik- og Miljøafdelingen

Sektioner i Teknik- og Miljøafdelingen

Økonomi-og IT-staben

Socialtilsyn Midt

Tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje