Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier.

Socialtilsynets formål er at:

"bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud samt plejefamilier. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene og plejefamilierne."

Jf. lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Midt bl.a. kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier samt at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier.

Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets og plejefamiliens kvalitet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje