Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Ejendomme

Ejendomme

I Ejendomsstaben er hovedopgaven ejendomsforvaltning af de kommunale ejendomme.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Opkøb af ejendomme og arealer
  • Salg af kommunens erhvervs- og byggegrunde
  • Salg af kommunale tiloversblevne ejendomme
  • Administration af kommunens udlejningsejendomme

Vi varetager også flere indadrettede opgaver:

  • Forsikring- og risikostyring
  • Vedligehold af kommunale ejendomme
  • Håndtering af interne lejemål og indlejede lejemål 

Herudover har vi samlet flere specialistkompetencer indenfor energiledelse og bygherrerådgivning ved nybyggeri og ombygning i kommunale ejendomme.

Endelig leverer vi også en række tekniske service ydelser i kommunens bygninger, ligesom vi også varetager rengøringen af de kommunale ejendomme.

Organisationsdiagram (pdf)

Rådgivning og vedligehold af kommunale bygninger samt køb, salg og indleje

Bygherrerådgivning ved kommunalt byggeri og kommunale bygningsvedligeholdelsesopgaver. Forsikring af kommunale ejendomme.

Opkøb af ejendomme, salg af kommunens erhvervs- og byggegrunde, salg af kommunale tiloversblevne ejendomme og tilsyn med de almene boligorganisationer.

Leder Søren Overgaard, e-mail spo@silkeborg.dk

Teknisk Service i kommunale ejendomme samt administration af kommunale udlejningsejendomme

Teknisk Service på skoler, børnehaver, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme. Administration af kommunens udlejningsejendomme, huslejenævn og beboerklagenævn. 

Leder Poul Rey, e-mail poul.rey@silkeborg.dk

Rengøring af kommunale ejendomme

Rengøring af skoler, børnehaver, plejecentre og øvrige kommunale ejendomme.

Leder Joel Engblad, e-mail je@silkeborg.dk

Allan G. G. Madsen

Ejendomschef

Opsigelse af lejemål

Opsigelse af kommunale plejeboliger og ældreboliger

Læs mere om opsigelse af lejemål

Kontakt
Ejendomme Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje