Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sektioner og opgaver i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Staben for Sundhed og Omsorg

Administrativ funktion

Kontakt Myndighedssektionen

Visitation af boliger, hjælpemidler, personlig pleje, praktisk hjælp, træning mv.

Sundhed på Tværs

Sundhedsfremme, sundhedsuddannelser og frivillige på sundhedsområdet.

Borger eget hjem

Hjemmepleje, sygepleje, træning og genoptræning

Sektionen for plejecentre

Kommunale plejecentre i Silkeborg Kommune

Genoptræningscenter Remstruplund

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter

Uddannelser i Sundhed og Omsorg

Læs mere om SOSU-uddannelsen

Demensteamet

Medarbejdere i demensteamet

Sundheds- og Omsorgsafdelingen:

Vi arbejder blandt andet med:

 • Visitation til personlig og praktisk hjælp, mad og vareudbringning
 • Udførelse af personlig og praktisk hjælp
 • Plejeboliger
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Sundhedsområdet
 • Idræt om dagen
 • Hjælpemidler
 • Demens
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Aktivitetscentre
 • Handicapkørsel
 • Patientsikkerhed

Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune og de faglige organisationer underskrev i juni 2015 en partnerskabsaftale.

Formålet er at understøtte og udvikle en tillidsbaseret måde at arbejde på i afdelingen. 

Hvis du vil se, hvad aftalen går ud på, kan du se det her:

Se partnerskabsaftale 2015

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje