Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Teknik- og Miljøafdelingen Entreprenørgården

Entreprenørgården

Entreprenørgården arbejder med alle kommunale entreprenøropgaver inden for vej, vintertjeneste, vejanlæg, natur, park, idræt og institutioner

Entreprenørgården i Silkeborg Kommune udfører entreprenøropgaver med eget mandskab. Entreprenørgården arbejder efter forretningsmæssige principper i delvis konkurrence med det private erhvervsliv.

Vi løser opgaver inden for

Lars Overgaard Entreprenørgården

Lars Overgaard
Formand

Vi er 30 mand i afdelingen service og maskiner, der er opdelt i 4 områder.

Vi beskæftiger os med en lang række opgaver herunder:

 • Rottebekæmpelse, i hele Silkeborg Kommune
 • Fjernvarme, etablering af nye stik, afbrydelser, vedligehold og renovering af fjernvarmeledninger.
 • Lastbil- og maskinopgaver, transport og bortkørsel af materialer, vedligehold og klipning af rabatter, vedligehold af grusveje, samt gasbrænding.
 • Idræt og græspleje, græsklipning og græspleje af alle idrætsanlæg i kommunen, græsklipning i byer og for grundejerforeninger, samt maskinbeskæring af beplantning

Jon Høeg Pedersen Entreprenørgården

Jon Høeg Pedersen
Formand

Vi er 24 mand i afdelingen Vej og Anlæg. Vi arbejder med at vedligeholde vores veje, fortove og pladser. Herudover laver vi nye anlæg inden for området.

Vores opgaver er mange, som for eksempel:

 • Lapning af huller i asfalten og vedligeholdelse af skilte og striber.
 • Fejning og renhold, tømning af affaldsspande og opsamling af døde dyr.
 • Tømning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af rabatter og grøfter og beplantning langs vejene uden for byerne.
 • Vedligeholdelse af belægninger på fortove og stier.
 • Anlæg af nye veje og pladser samt kloak-, vand-, fjernvarmeledninger og kabler.

Arne Mundbjerg Entreprenørgården

Arne Mundbjerg
Formand

Vi er 28 mand i afdelingen Natur og Park. Vi arbejder med grønne områder, hvor naturpleje er i højsædet. Vi er PEFC skovcertificeret for at kunne varetage en bæredygtig skovdrift.

Vi udfører mange forskellige opgaver som for eksempel:

 • Beplantning på vejarealer, græsslåning i byerne, udfører plantning og græsslåning på udstykninger, slåning af byggegrunde og opsætning af juletræer.
 • Vandløb, skove, naturområder, natur & stier.
 • Parker, Legepladser, Søbade.
 • Den grønne vedligeholdelse ved rensningsanlæg, pumpestationer og overfladebassiner.
 • Vi slår græs og passer beplantningen for enkelte grundejerforeninger.

Belinda K. Turner Entreprenørgården

Belinda K. Turner
Formand

Vi er 31 mand i afdelingen Idræt og Institutioner.

Vi passer udearealerne på 50 institutioner og 55 idrætsanlæg med græsslåning, opstrengning, renhold og vedligehold af beplantninger.

Stig V. Pedersen Entreprenørgården

Stig V. Pedersen
Formand

Vi er 7 mand i maskine afdelingen.

Vi sørger for at maskinparken altid er driftsklare, herunder vore mange køretøjer.

Mette Bøgvad

Entreprenørchef

Entreprenørgården
Tietgensvej 5 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje