Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Job Bliv medarbejder hos os Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

I Silkeborg Kommune er vi meget bevidste om, at forandring og udvikling er et vilkår for alle − både nu og i fremtiden.

Uden kompetenceudvikling kan kommunen ikke være en dynamisk og lærende organisation.

Og uden klare mål for kompetenceudvikling kan organisationen ikke fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor har vi konstant fokus på hver enkelt medarbejders ønsker og behov for efteruddannelse og opkvalificering.

Om kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i Silkeborg Kommune kan eksempelvis være:

 • Læring på jobbet, hvor der er fokus på den interne læring og udvikling af opgaver og processer
 • Systematisk videndeling, hvor der er fokus på at viden skal forankres og være tilgængelig
 • Nye opgaver og deltagelse i arbejdsgrupper og projekter
 • Deltagelse i netværk
 • Coaching og sparring
 • Supervision
 • Sidemandsoplæring
 • Mentorordninger, hvor vi lærer af en erfaren kollega
 • Deltagelse i internt tilrettelagte uddannelses− og udviklingsforløb
 • Deltagelse i eksterne kurser og uddannelser, hvor vi henter ny viden og inspiration udefra
 • Intern og ekstern jobrokering

MedarbejderUdviklingsSamtalen (forkortet MUS) er en samtale mellem leder og medarbejder om medarbejderens trivsel, om samarbejdet og om den personlige og faglige udvikling set i relation til den arbejdsplads, man er en del af.

Silkeborg Kommune arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv arbejdsplads, og MUS er et vigtigt redskab i at afstemme forventninger mellem ledelse og medarbejder, så både medarbejderen og opgaveløsningen tilgodeses.

Det er en mulighed for at evaluere afsluttede forløb men også for at komme med ønsker til fremtidige opgaver og arbejdsområder.

Hos Silkeborg Kommune skal man tilbydes en MUS samtale hvert år, og det er obligatorisk at gennemføre den minimum hvert 2. år.

Silkeborg Kommune har eget kursuscenter - Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter (SKU).

SKU har 25 års erfaring i at hjælpe medarbejdere og afdelinger i kommunen med at finde og udvikle de kurser og uddannelsestilbud, som der er behov for.

Vi har egne konsulenter, som underviser og faciliterer mange forskellige tilbud og vi har et stort netværk af eksterne leverandører, som vi samarbejder med.

Du kan udvikle dig på mange måder og nogle af de tilbud du vil møde i Silkeborg Kommune er fyraftensmøder, sommeruniversitet, åbne kurser, diplomforløb, specifikke afdelingskurser og meget mere.

Læs mere om uddannelsescentret - og se hvilke kurser der er udbudt i øjeblikket:

Se kursustilbud fra SKU

I Silkeborg Kommune har vi vores eget talentudviklingsprogram til medarbejdere, som ønsker at blive ledere.

Talentudviklingsprogrammet er et grundigt forløb med fire moduler, hvis indhold nøje afbalanceres med såvel kravene til nye ledere som de krav Silkeborg Kommune generelt stiller til sine ledere via ledelsesgrundlag, kodeks for god ledelse og andre personalepolitikker.

Målgruppen for karriereudvikling til leder er først og fremmest medarbejdere, der af egen leder og chef vurderes som potentielt ledermateriale, samt et ønske fra den enkelte medarbejders side om at ville være leder.

Talentudviklingsprogrammet er ikke et afklaringsforløb for, om en medarbejder kan tænke sig at blive leder, men et klargøringsforløb, der sigter mod at kunne varetage en lederstilling indenfor den enkelte afdeling eller område. Helt konkret munder forløbet ud i en detaljeret karriereplan for den enkelte medarbejder.

Organisation og Personale
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje