Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Job Bliv pleje- eller aflastningsfamilie hos os Bliv plejefamilie

Bliv plejefamilie

Har din familie lyst til at have et eller flere børn i familiepleje? Vi mangler familier, der enten er godkendte, eller har lyst til at blive godkendte til at have børn i døgnpleje.

Om at være plejefamilie

Som plejefamilie kan I, med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med nærhed, trygge rammer og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie i en længere periode. Nogle gange resten af barndommen.

Barnet indgår som ligeværdigt medlem af jeres familie.

Som plejefamilie skal I modtage og skabe nære relationer til et barn, som har haft svære livsbetingelser.

I skal samarbejde med barnets forældre og andre personer, som har betydning for barnet, så det sikres personlig udvikling, sundhed, og på sigt et selvstændigt voksenliv.

Barnet har folkeregisteradresse hos jer som plejefamilie, bor der fast hele året og har sit hverdagsliv hos jer, men de ser som oftest også netværk, familie samt forældre.

Et stort og vigtigt arbejde at være plejefamilie

Som plejefamilie er omsorg og nærvær vigtigt, men langt fra nok, i arbejdet med barnet.

I skal som plejefamilie være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Holde til børn og unge, der på grund af svære opvækstvilkår, har forskellige ting at slås med, har trukket sig i kontakten, har en voldsom adfærd eller lignende.

Det er meget forskelligt om plejefamilierne har fuldtidsjob, deltidsjob eller ikke har et traditionelt lønmodtagerjob ved siden af. Det beror på en konkret vurdering af barnets behov.

I er som plejefamilie en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i barnets liv - og samtidig skal I acceptere, at plejeforholdet kan ophøre.

Modsat kan det også være tilfældet, at barnet kan blive boende hos jer resten af sin barndom og i sin ungdom.

Silkeborg Kommune står gennem hele forløbet – kort eller langt – klar med løbende faglig støtte, råd og vejledning.

Vi holder løbende informationsmøder for familier, der er interesserede i at høre mere om opgaven som plejefamilie. Du kan kontakte os for at høre, hvornår det næste arrangement er planlagt.

Nedenfor kan du blive klogere på nogle af de spørgsmål, som melder sig i forbindelse med opgaven som plejefamilie.

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie. De nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af hvilken situation, barnet står i.

Nogle børn kan have et behov for, at plejefamilien har særlige kompetencer.

Generelt er der følgende forventninger til plejefamilier:

  • I skal have plads, tid, overskud i jeres familie
  • I skal kunne tilbyde barnet stabile og trygge rammer, så barnets udvikling kan ske i et omsorgsfuldt miljø
  • I skal som plejeforældre begge kunne etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet
  • I skal respektere barnets ret til medbestemmelse
  • I skal respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
  • I skal kunne samarbejde med barnets forældre og netværk samt offentlige myndigheder
  • I skal kunne reflektere over egen praksis, så barnets trivsel sikres bedst muligt

Som en del af godkendelsesforløbet for at blive plejefamilie, skal I have et grundkursus.

På kurset vil I få hjælp til at blive afklaret på de mange spørgsmål, der melder sig, når man overvejer at blive plejefamilie.

Det er Socialtilsyn Nord, der godkender nye pleje- og aflastningsfamilier i Silkeborg Kommune.

Ønsker I at søge om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, kan I finde et ansøgningsskema på socialtilsynets hjemmeside:

Gå til Socialtilsyn Nord hjemmeside socialtilsynnord.hjoerring.dk

Vi lægger stor vægt på, at I er godt klædt på til jeres opgave og er fagligt ajour med den relevante viden.

Som plejefamilie skal I modtage vejledning fra en familieplejekonsulent. Alle plejefamilier får tilknyttet en familieplejekonsulent og supervisor, som står for de ansættelsesmæssige forhold og for vejledning.

Indenfor det første år af anbringelsen tilrettelægges et særligt undervisningsforløb, som skal støtte den enkelte plejefamilie i forhold til det konkrete barn, som er anbragt.

Forløbet indeholder fem undervisnings- og kursusgange samt tilhørende temasupervision.

Undervisningen tilbydes alle vores pleje- og aflastningsfamilier. Plejefamilier med nye opgaver deltager både i undervisningen og i temasupervisionen.

Læs mere om indholdet i undervisningen på tsop.dk

Som plejefamilie skal I også gennemføre to kursusdage om året.

Dagene tilrettelægges i samarbejde med jeres familieplejekonsulent eller supervisor, og rettes mod læring i forhold til den opgave, I som plejefamilie løser.

Vi har et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, som har et kursuskatalog hvert halve år.

Skolen udbyder løbende nye kurser. Kursusdagene kan også være internt tilrettelagt af Silkeborg Kommune.

Læs mere om kurser på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside sosuoj.dk - se under 'kurser for familieplejere'

Herudover tilbyder vi årligt et antal cafémøder med fagligt indhold.

Plejefamilier er kontraktmæssigt ansat, og honoreres i vederlag og ydelser, der dækker plejefamiliens omkostninger som fx kost og andre fornødenheder.

Arbejdsgiverbetalt pension er ikke indeholdt i plejevederlaget.

Som døgnplejefamilie bliver I honoreret ud fra en gennemsnitlig løn i hele anbringelsesforløbet.

Lønfastsættelsen foregår typisk i forbindelse med anbringelsens opstart.

Fastsættelse af antallet af vederlag sker altid på baggrund af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, herunder plejebarnets situation samt graden af påvirkningen af familielivet i plejefamilien og efter en forhandling med plejefamilien.

Kontakt Familieplejen
Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 
Bliv godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie
Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring
 
 

Socialtilsyn Nord godkender nye pleje- og aflastningsfamilier i Silkeborg Kommune.

Når I vil søge om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, kan I finde et ansøgningsskema på socialtilsynets hjemmeside. 

Gå til socialtilsynnord.hjoerring.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje