Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Kort over Silkeborg Kommune Salg af kort over Silkeborg Kommune

Salg af kort over Silkeborg Kommune

Har du specifikke ønsker til kort over Silkeborg kommune, står vi gerne til rådighed for at skræddersy en kortløsning til dig.

Hos Silkeborg Kommune kan vi hjælpe dig med følgende indenfor kort og geodata:

Hvad koster det?

Digitale oversigtskort Pris
By- og kommunekort i PDF   Gratis 

 

Leverancer Pris
Dataleverance/time - minimum 750,00 kr. 536,00 kroner 
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen)

633,00 kroner

Print af kort og fotos

100,00 kroner

Kort- og grunddata er som led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi frit tilgængelige for alle. 
Data kan hentes gratis hos Dataforsyningen.

Læs evt. mere om frie grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Betingelser for brug af kortmateriale

Silkeborg Kommune har ophavsretten til de produkter, vi fremstiller. Ved køb af kort laves en aftale om brugsretten.

Køberen erhverver en brugsret til produkterne, der ikke uden aftale kan overdrages til 3. person. Produkterne må ikke anvendes kommercielt uden efter aftale. Fremstilling af trykte kortpublikationer med henblik på videresalg er ikke tilladt.

Overdragelse til 3-person

Såfremt et produkt efter aftale overdrages til 3. person, skal der som hovedregel betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen, dog undtaget evt. leveringsomkostninger.

Såfremt der er tale om overdragelse af et afledt produkt, hvilket fx kan være en videre bearbejdning af et leveret digitalt kort eller tema, skal der betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen. 

Anvendelse i og på medier

Anvendelse af Silkeborg Kommunes produkter på internettet er ikke tilladt, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom. Der kan forekomme fejl og mangler i kortprodukterne, ligesom disse kun er ajour med den frekvens, som Silkeborg Kommune vælger. Silkeborg Kommune påtager sig derfor intet ansvar som følge af fejl eller mangler i de leverede kortdata/kort m.m. Det anbefales, at køber efter eget behov, kontrollerer det leverede materiale.

Team Kort og Geodata
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje