Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Økonomi, tal og fakta Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser

Se befolknings-, elevtals-, og dagtilbudsprognoser for Silkeborg Kommune.

Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning.

Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen.

Prognosen danner altså grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Sideløbende med udarbejdelsen af befolkningsprognosen er der på baggrund af dennes fremskrivninger af indbyggertallet lavet en elevtalsprognose for samtlige kommunens skoler - det samme gælder for dagtilbudsområdet.

Både befolkningsprognosen, elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune.

De samlede rapporter kan hentes på følgende links:

Befolkningsprognose for Silkeborg Komme 2023-2036 (pdf)

Elevtalsprognose for Silkeborg Kommune 2022/23-2034/35 (pdf)

Dagtilbudsprognose for Silkeborg Kommune 2023-2035 (pdf)

Økonomi- og IT-staben
Analyse & Udvikling Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje