Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Økonomi, tal og fakta Budgetter Budget 2018

Budget 2018

Her kan du finde budgettet for 2018 og et budgetoverslag for 2019-2021.

Byrådet godkendte den 29. januar 2018 tilretning af budget 2018 i henhold til den udvalgsstruktur, der blev besluttet i forbindelse med konstituering af byrådet for perioden 2018 til 2021. Herunder tilpasning af bevillingsstruktur og budget i forhold til den besluttede opgavefordeling. 

Budgetmaterialet består af to publikationer:

Budget 2018 i overblik

Den første publikation er en kort udgave af budgettet. Den retter sig primært til dem, der ønsker at få det store overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger.

I "Budget 2018 i overblik" kan du blandt andet læse om:

  • Målaftalen mellem Silkeborg Byråd og fagudvalgene 2018-2021
  • Bevillings- og anlægsoversigt
  • Beskrivelse af de enkelte bevillinger med bevillingsaftaler og/eller økonomioversigter 
  • Bevillingsregler

 

Klik her for at hente "Budget 2018 i overblik" (pdf)

Budget 2018 i detaljer

Den anden publikation retter sig til dem, der ønsker en detaljeret gennemgang af alle enkeltområder.

 I "Budget 2018 i detaljer" kan du finde:

  • En budgetopgørelse 2018-2021 og en oversigt over det skattefinansierede anlæg
  • De enkelte bevillinger, der består af en forside, budgetforudsætninger og de enkelte budgettal
  • Diverse oversigter

Klik her for at hente "Budget 2018 i detaljer" (pdf)

Klik her for at se detaljer i budgetlægning 2018

Primo januar forventes budgettet tilrettet ny udvalgsstruktur i henhold til konstitueringsaftalen. 


Budgetmaterialet fra før udvalgs- og bevillingsstruktur blev ændret:

Det samlede budgetmateriale før udvalgs- og bevillingsstrukturen blev ændret kan hentes her:

Klik her for at hente "Budget 2018 i overblik" som samlet pdf-fil

Klik her for at hente "Budget 2018 i detaljer" som samlet pdf-fil

Klik her for at se detaljer i budgetlægning 2018

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje