Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Økonomi, tal og fakta Økonomisk politik

Økonomisk politik

Silkeborg Kommunes økonomiske politik er vedtaget af byrådet og sætter den overordnede retning for kommunens økonomi på kort og lang sigt. Den økonomiske politik er et pejlemærke for de overordnede økonomiske prioriteringer i kommunen og både politiske og administrative beslutninger med økonomiske konsekvenser skal tages i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Den økonomiske politik bidrager til at realisere Byrådets Vision og sætter samtidig den økonomiske ramme for realiseringen af målsætningerne i kommunens øvrige politikker.

Den økonomiske politik indeholder overordnet set to målsætninger:

  1. Kommunens økonomi skal være i balance på kort og lang sigt. Målsætningen om en økonomi i balance er opdelt i mål for: likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.
  2. Kommunens midler skal anvendes der, hvor de giver mest værdi for borgerne

Figur 1 viser målene i den økonomiske politik. Efter figuren beskrives nærmere, hvad de to målsætninger betyder.

Målsætning 1: En økonomi i balance  

Målsætningen om en økonomi i balance skal sikre at kommunen på kort og lang sigt har en økonomi, der gør det muligt at understøtte en stabil drift af kommunens kernevelfærdsopgaver. Desuden skal en økonomi i balance give mulighed for at foretage politiske prioriteringer med fokus på fx grøn omstilling og balanceret vækst. Målet om en økonomi i balance vedrører balancen i kommunens samlede økonomi og omfatter derfor måltal eller målsætninger for følgende fem overordnede dele af kommunens økonomi: likviditet, anlægsniveau, afdrag på gæld, låneoptag samt driftsresultatet.

Mål for likviditet 

Kommunens samlede likviditet skal være 500 mio. kr.

Likviditeten opgøres som den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen. Såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen væsentligt overstiger 500 mio. kr. eller vurderes at komme til det, kan der foretages et kassetræk i budgetlægningssituationen. Såfremt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er eller vurderes til at blive væsentligt lavere end 500 mio. kr. skal likviditeten øges ved konsolidering. Såfremt likviditeten er eller vurderes at blive omkring 500 mio. kr., kan der foretages kassetræk, der ikke har varig betydning for likviditeten. Vurderingen af den forventede fremtidige likviditet foretages politisk på baggrund af en indstilling fra økonomichefen.

Mål for anlæg

Der tilstræbes et årligt anlægsniveau på 375 mio. kr. i bruttoanlæg

Såfremt det ikke er muligt at realisere et anlægsniveau på 375 mio. kr. og samtidig overholde anlægsloftet aftalt mellem Regeringen og KL skal anlægsniveauet sættes ned.  

Anlægsniveauet (opgjort som nettoanlæg) skal kunne finansieres uden at likviditeten falder til et niveau væsentligt under 500 mio. kr.

Afdrag på gæld

Byrådet i Silkeborg Kommune ønsker at afdrage på kommunens gæld. Der fastsættes ikke noget konkret måltal for det årlige afdrag. Størrelsen på afdraget vurderes årligt.  

Optagelse af lån

Byrådet i Silkeborg Kommune ønsker at optage lån, når det er økonomisk fordelagtigt og der er mulighed for det indenfor kommunens låneramme. Beslutningen om eventuel optagelse af lån træffes af Byrådet med udgangspunkt i en administrativ vurdering af de økonomiske fordele og ulemper ved at optage et konkret lån.

Driftsresultat

Overskuddet på driften (driftsresultatet) skal være stort nok til at anlæg og det finansielle område kan finansieres, samtidig med at kommunen lever op til målet for likviditet jf. ovenfor.

Målsætning 2: Udnyttelse af midler, der hvor de giver mest værdi for pengene

Byrådet ønsker en effektiv ressourceudnyttelse. Derfor skal økonomiske prioriteringer i kommunen foretages med udgangspunkt i, hvor midlerne giver mest værdi for borgeren.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje