Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Byudvikling og planlægning Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets 12-årige plan for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling, som sætter rammerne for vores vækst, udvikling og oplevelser.

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig i fremtiden – i byerne, i sommerhusområder og i det åbne land, så Silkeborg Kommune fortsat er et godt sted at leve, bo og drive virksomhed.

I kommuneplanen kan du se, hvilken udvikling der er lagt op til i dit lokalområde og for din ejendom

Se Silkeborg kommuneplan 2020 - 2032

Se Silkeborg kommunes planstrategi 2050

Kommuneplanen besvarer vi bl.a. spørgsmål, som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt?

Mere information

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af Kommuneplan 2020:

 • 29. april 2019​: Byrådet vedtager Planstrategi 2040
 • 27. maj. 2019​: Byrådet igangsætter udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2020
 • 9. marts 2020​: Byrådet drøfter forslaget forud for den offentlige høring
 • 22. juni 2020​: Byrådet behandler forslaget
 • August – oktober 2020​: 8 ugers offentlig høring. I perioden afholder vi borgermøder i samtlige lokalområder
 • 21. december 2020​: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020 i Byrådet

Kommuneplanen udspringer af og tager udgangspunkt i pejlemærkerne og fokuspunkterne fra planstrategien.

Se Planstrategi 2050

Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen besvarer vi spørgsmål som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt og med omtanke for miljøet og klimaet?

Bliv klogere på kommuneplanen i videoen herunder

 

Har du spørgsmål?
Team Strategi og Erhverv Plan, Teknik & Miljøafdelingen
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje