Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Byudvikling og planlægning Lokalplaner i Silkeborg Kommune

Lokalplaner i Silkeborg Kommune

En lokalplan - tidligere en byplanvedtægt - er en detaljeret plan der angiver juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område. En lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan bl.a. bestemme, hvordan et område må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje .m.m. 

Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Silkeborg Kommunes lokalplanportal er udviklet, så interesserede let kan orientere sig i gældende lokalplaner, planer i høring og planer, der er under udarbejdelse. 

Når du ønsker at ansøge om en lokalplan

Når der skal udvikles en ny lokalplan, skal der - før man ansøger - gøres rede for tanker og ideer om arkitektur, bæredygtighed m.m. Alt dette finder du i Silkeborg kommunes Arkitekturpolitik.  

Arkitekturpolitikken sætter fokus på arkitekturen som et værdiskabende element, når vi skal udvikle fremtidens byer, byrum og bygninger.

Når der skal udvikles en ny lokalplan, skal der redegøres for, hvilke tiltag der understøtter politikkens seks målsætninger.

Læs mere i Silkeborg kommunes Arkitekturpolitik 

Frivillige udbygningsaftaler

Hvis man ønsker en lokalplanlægning, som forudsætter ændring eller etablering af offentligt tilgængelig infrastruktur, f.eks. omlægning af en offentlig vej, og kommunen ikke ønsker at igangsætte lokalplanlægningen, kan en grundejer anmode om en frivillig udbygningsaftale. 

Læs mere om frivillige udbygningsaftaler på Lokalplanportalen

Kontakt
Team Lokalplan Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje