Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Planstrategi 2050

Planstrategi 2050

Byrådet har 26. september 2023 vedtaget Planstrategi 2050. Planstrategien er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske udvikling og afsættet for kommuneplanlægningen.

Planstrategi 2050 indeholder fire overordnede sigtepunkter:

  • Levende byer i balance
  • Danmarks Outdoor Hovedstad
  • Klima og grøn omstilling
  • Det gode hverdagsliv

Har du spørgsmål til indholdet kan du kontakte Team Strategi og Erhverv i Teknik- og Miljøafdelingen.

Hvad er en planstrategi?

En planstrategi er et lovpligtigt dokument, som kommunen skal udarbejde inden udgangen af første halvdel af en byrådsperiode.

En planstrategi skal indeholde selve strategien for kommunens udvikling, en oversigt over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces og en beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller at revidere kommuneplanen delvist med fokus på bestemte temaer eller emner.

Har du spørgsmål?
 
 

Kontakt:

Plan og Byg,
Team Strategi og Erhverv

Byplanlægger Hedda Møller: 89701517
Byplanlægger Peter Magnussen: 89701450

Hedda.Moller@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje