Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politik for videoanalyse

Politik for videoanalyse

Bliv klogere på, hvorfor vi anvender videoanalyse, hvilke regler vi skal overholde og hvorfor videoanalyse ikke er det samme som videoovervågning.

Hvorfor anvender vi videoanalyse?

Vi anvender videoanalyse i kombination med GPS-data, de klassiske sorte tælleslanger, droneoptagelser mv. til løbende at opbygge et digitalt datagrundlag om trafik og adfærdsmønstre for fx fodgængere, cykler, biler og lastbiler.

Det giver et bedre grundlag for at træffe beslutninger og planlægge trafikken, øge trafiksikkerheden og generelt løfte servicen og brugeroplevelsen for kommunens borgere.

Hvilke regler skal vi overholde?

Som kommune er vi forpligtet til at overholde gældende lovgivning omkring anvendelse af videoanalyse og evt. TV-overvågning.

Det samme gælder for de eksterne leverandører, vi benytter os af til opsætning, konfiguration og datadistribution.

Ingen videooptagelse

Kameraerne optager ikke video på nuværende tidspunkt. Det er dog muligt at aktivere videooptagelse, men i så fald kan vi som kommune stadig ikke få adgang til eventuelle optagelser.

Silkeborg Politi er orienteret om, at vi gennemfører videoanalyse på forskellige lokationer. Politiet kan eventuelt kontakte os og anmode leverandøren af videoanalysen om aktivering af optagefunktion og adgang til disse videooptagelser i henhold til gældende lovgivning.

Det vil i så fald være med henblik på at anvende videooptagelser til politimæssige opgaver.

Hvem kan du kontakte for mere information?

Vil du vide mere om håndtering af videoanalyse, kan du kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, der har det overordnede ansvar for opsætning og vedligeholdelse af udstyr samt anvendelsen af data.

Skriv til Teknik- og Miljøafdelingen

Har du spørgsmål til håndtering af lovgivning herunder personfølsomme oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Læs mere på databeskyttelse.silkeborg.dk

Persondata

Fokus

Ved høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gælder der særlige regler i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Ifølge artikel 35 skal kommunens dataansvarlige lave en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger.

Læs mere om konsekvensanalyser på datatilsynet.dk

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen er en proces der har til formål at:

  1. beskrive behandlingen af personoplysninger
  2. Vurdere behandlingens nødvendighed og proportionalitet og
  3. bidrage til at håndtere de risici for personers rettigheder og frihedsgrader, som behandlingen af personoplysninger medfører

Risikovurdering

Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en intern risikovurdering, som omhandler den samlede løsning. I den forbindelse vurderes det, at passende sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt (Separat internt dokument + systemdokumentation).

Proces for databehandling

  1. Kamera og kamerasoftware registrerer og optæller fx køretøjer og fodgængere
  2. Software sender oplysningerne til en database
  3. Oplysningerne kan udtrækkes af databasen og visualiseres til analyseformål

Der er ingen personoplysninger eller fx nummerplader tilgængelig i dataene. Derudover er administration og konfiguration af kameraer beskyttet af personligt login, som alene eksterne leverandører har adgang til.

I forbindelse med den konkrete anvendelse af videoanalyse af Teknik- og Miljøafdelingen er der IKKE tale om høj risiko for fysiske personer og frihedsrettigheder.

Der sker alene en registrering af fx køretøjer eller fodgængere fordelt på antal, retning samt dato og tidspunkt. Dermed er der ikke tale om personfølsomme oplysninger.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje