Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politikker og strategier på 0-18 års området Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes med arbejdet med alle børn og unge.

Vi ønsker målrettet at fokusere på demokratisk dannelse og læring. Børn og unge skal opleve det forpligtende fællesskab, der bygger på demokratiske værdier

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er godkendt i byrådet den 24. februar 2020. Forankringen af politikken vil ske gennem involverende processer på flere niveauer i løbet af det kommende år.

Plakater med Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik:

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik som tekst

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver den vision og de mål og værdier, som ligger til grund for alt vores arbejde med og for alle børn og unge i kommunen - uanset hvilken baggrund, de har.

Politikken er en paraply for den samlede indsats for børn og unge. Den går på tværs af kommunens fagområder og afdelinger, og den sætter retning for vores strategier for læring og trivsel:

 • Vi har fokus på en tidlig og kvalificeret indsats, der inddrager hele familien.
 • Vi arbejder med afsæt i relevant viden og tilstræber hver dag at være gode rollemodeller.
 • Og vi gør os umage for at skabe det gode og udviklende liv for alle børn og unge i kommunen.

Dét danner grundlaget for vores vision: Sammen skaber vi det gode børne- og ungeliv. Alle skal med! 

Derfor har vi sat os følgende mål:

 • Vi insisterer på udvikling og læring i fællesskaber. Vi vil være ambitiøse på vores børn og unges vegne og give alle mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Med andre ord: Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget de kan.
 • Vores børn og unge skal have det godt. Både mentalt og fysisk. Derfor arbejder vi målrettet for, at alle børn udvikler selvværd, selvtillid og mod på livet. Kort sagt: Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge.
 • Børn og unge i Silkeborg Kommune skal mærke, at de bor i Danmarks Outdoor hovedstad. Natur og fysisk aktivitet er en vigtig del af en hverdag, hvor vi motiverer dem til at være nysgerrige, aktive og eksperimenterende. Derfor vil vi styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse. 

For at nå vores mål, arbejder vi i praksis med følgende værdisætninger:

 • ”Der er høje forventninger til din læring og trivsel”
  Vi ser læring og trivsel som hinandens forudsætninger. Børn og unge kan ikke lære uden at trives, og de trives, når de lærer. Vi er ambitiøse på alle børn og unges vegne, vi tør at sætte mål sammen med dem og vi tror på dem, også når de selv har mistet modet.
 • ”Du er nysgerrig på verden”
  Skole og dagtilbud inviterer verden ind og har øje for, hvad der sker ude i verden. Vi klæder børn og unge på til demokrati, så de kan deltage aktivt i deres lokale hverdag og styrker dem, så de kan møde verden nysgerrigt og undrende.
 • ”Du bliver klædt på til nutiden og til fremtiden”
  Vores skoler og dagtilbud lærer børn og unge at klare de faglige og personlige udfordringer, de møder.
  Vi arbejder med robuste og udviklende fællesskaber og tilpasser løbende vores indsatser til morgendagens udfordringer.
  Vi understøtter livsduelighed og involverer børn og unge i beslutninger om deres mål.
 • ”Du er vigtig, fordi du er dig”
  Børn og unge skal opleve og møde fællesskaber, der anerkender dem som de er, så de føler sig mødt, respekteret og værdsat.
 • ”Du bliver hjulpet på vej”
  Vi har alle perioder, hvor livet er svært, og hvor vi har brug for hjælp og støtte.
  Det kræver ofte en samlet indsats, og derfor arbejder vi sammen om at finde de løsninger, som hjælper børn, unge og deres familier godt videre fra, hvor de er.
 • ”Du har gode venner”
  Vi arbejder med børne- og ungefællesskaber, hvor børn og unge kan modtage og bidrage, og hvor der er plads til at mødes, tale sammen og få støtte til det, der er svært. Vi har fokus på, at også børn og unge med særlige behov skal være en del af fællesskaberne.
 • ”Du har mulighed for, at udfolde dit potentiale”
  Derfor støtter og udfordrer vi vores børn og unge i at opnå deres mål ved at møde dem, hvor de er, så alle får lige muligheder.
 • ”Familien er et vigtigt fundament for dig”
  Vi ser familien som det vigtigste udgangspunkt for børn og unges trivsel, læring og udvikling.
  Vi anerkender familien og barnet eller den unge som eksperter i eget liv og som vigtige, når det handler om at tage medansvar for de gode løsninger.
 • ”Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling og læring”
  Vi vil et tæt samarbejde, hvor forældre og professionelle spiller hinanden gode, når det handler om børn og unges trivsel og deltagelse i udviklende fællesskaber. Vi indgår i et ligeværdigt samarbejde om at skabe sammenhæng og mening i barnet og de unges liv.  

Sådan skaber vi sammen det gode børne- og ungeliv i Silkeborg Kommune.

Alle skal med!

Sammen skaber vi det gode børne- og ungeliv – alle skal med!

Mål

 • Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan
 • Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge
 • Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse

Værdisætninger 

 • Der er høje forventninger til din læring og trivsel
 • Du er nysgerrig på verden
 • Du bliver klædt på til nutiden og til fremtiden
 • Du er vigtig, fordi du er dig
 • Du bliver hjulpet på vej
 • Du har gode venner
 • Du har mulighed for at udfolde dit fulde potentiale
 • Familien er et vigtigt fundament for dig
 • Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje