Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politikker og strategier på 0-18 års området Skolevæsenets grundfortælling

Skolevæsenets grundfortælling

Skolevæsenets grundfortælling beskriver vores mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder

Skolevæsenet består af 24 folkeskoler, Dybkær Specialskole, Silkeborg Ungdomsskole, Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) og Sekretariatet.

Grundfortællingen er udviklet i løbet af 2021 og 2022 i tæt samspil med alle ledere inden for skolevæsenet og med inddragelse af udvalgte medarbejdergrupper.

Grundfortællingen skal skabe et fælles ståsted, hvor vi sammen kan mere, end vi kan hver for sig. Samtidig tror vi på betydningen af at have et lokalt råderum til at drive og udvikle egen institution.

Balancen består dermed i, at vi på den ene side sørger for at stå på alt det, vi er fælles om – med blik for at skabe plads til det, der er vigtigt lokalt. Vi går i den samme retning – men ikke nødvendigvis i samme takt eller ad de samme stier.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje