Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi 2023-2026

Silkeborg Kommunes rummelighedsstrategi 2023-2026

Dyk ned i vores strategi for rummelighed på arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune.

I Arbejdsmarkedsudvalget tror vi på, at mennesker får øget livskvalitet ved at være del af et arbejdsfællesskab. Alle mennesker har ressourcer og skal i videst muligt omfang bidrage på arbejdsmarkedet, også selv om de har problemer med helbredet eller i deres sociale forhold. Og den bedste måde at hjælpe ledige fra kanten af arbejdsmarkedet i job er gennem en beskæftigelsesindsats, der foregår på en helt almindelig virksomhed.

I Silkeborg Kommune er der mange virksomheder, der har god erfaring med at holde fast i eller ansætte medarbejdere, som har brug for arbejdsforhold, der passer til deres individuelle ressourcer og behov. Eller som åbner deres døre for ledige eller sygemeldte, der skal have et virksomhedsforløb med lidt ekstra støtte for at komme godt videre mod job. Og hvis virksomhederne kigger bredt, når de skal finde medarbejdere, øger det deres bundlinje og skaber en endnu bedre arbejdsplads

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker gennem kommunens beskæftigelsesindsats og tætte samarbejde med virksomhederne at fremme jobmuligheder for alle og at flere virksomheder får bedre mulighed for at finde dygtige medarbejdere. Derfor har vi fastlagt fire pejlemærker for, hvordan Silkeborg Kommune skal fremme et rummeligt arbejdsmarked til gavn for både borgere, virksomheder og lokalsamfund:

Det er ikke forbeholdt nogle særlige virksomheder at fungere rummeligt og socialt ansvarligt. Virksomhederne har selvfølgelig forskellige muligheder og rammer, og det skal vi tage højde for i vores samarbejde. Men alle virksomheder kan i en eller anden form bidrage og tage medansvar for, at flere borgere i kommunen får muligheder på arbejdsmarkedet. Det gælder både store og små virksomheder og på tværs af brancheområder.

Konkret vil vi:

 • Gennem opsøgende og bred dialog med virksomhederne arbejde for, at så mange virksomheder som muligt vælger at ansætte mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Tilbyde virksomhederne rådgivning om deres muligheder for at tage socialt medansvar ud fra den enkelte virksomheds konkrete rammer og forhold. Det kan f.eks. være rådgivning om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så virksomheden oplever potentiale i at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.
 • Tilbyde virksomhederne konkrete indsatser, som understøtter, at de kan fastholde eller ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Det kan f.eks. være hjælp til ansættelse i fleksjob, hjælp til at uddanne kolleger som mentor eller ordninger der kompenserer for evt. handicap hos medarbejderen (hjælpemidler, arbejdspladsindretning, personlig assistance mv.).

Samarbejdet med virksomhederne fungerer bedst, når vi er i øjenhøjde med hinanden og siger højt, at det kræver noget af alle parter at få mennesker med særlige behov godt videre på arbejdsmarkedet, men når vi lykkes, er det til gavn for både den enkelte, virksomheden og samfundet. Derfor prioriterer vi et samarbejde med åben dialog.

Konkret vil vi:

 • Være tydelige over for virksomhederne om, hvilke kompetencer og behov vores kandidater til job har, hvilke fordele virksomheden får og hvad det kræver af virksomheden at hjælpe dem i arbejde.
 • Have dialog med den enkelte virksomhed om, hvilken grad af rummelighed og socialt medansvar den er klar til at tage – i respekt for at virksomhedernes muligheder er forskellige.
 • Formidle hvilke muligheder vi som kommune kan byde ind med og hvilke regler virksomheden og kommunen er underlagt, når vi skal hjælpe mennesker i job.
 • Arbejde ud fra en tro på, at alle parter har noget ud af samarbejdet – derfor er det vores udgangspunkt, at vi kun betaler virksomheder for forløb, hvis det bidrager til at øge jobkandidatens udvikling mod beskæftigelse.

Rummelighed og socialt medansvar skal i høj grad bæres af motivationen for at gøre en forskel for andre og opnå gevinst for virksomheden. Det vil vi gerne gøde ved at fortælle de gode historier om, hvad social ansvarlighed kan. Vi tror på, at virksomhederne bliver motiveret og inspireret af at se konkrete eksempler på, hvordan andre virksomheder har arbejdet socialt ansvarligt, og hvad det har betydet for dem og deres medarbejdere.

Konkret vil vi:

 • Arbejde for at inspirerende historier om rummelighed og socialt medansvar i virksomhederne i højere grad bliver fortalt og bredt ud. Bl.a. ved at få flere historier ud i medier og på sociale platforme.
 • Som medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget vil vi også selv være med til at formidle de gode historier om borgere og virksomheder, der har oplevet fordele ved socialt medansvar.
   

Arbejdsmarkedsudvalget følger op på rummelighedsstrategien i første kvartal hvert år.

Dorte Nørgaard

Funktionsleder

BE, Job og Erhverv, ledelse

+4589705728

Dorte.Norgaard@silkeborg.dk

Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan arbejde med større rummelighed og tage et større socialt ansvar?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere.

Kontakt Jobcenter Erhverv
Beskæftigelsesafdelingen Stagehøjvej 9 8600 Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstid:

Vores erhvervskonsulenter sidder klar ved vores hotline alle hverdage.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje