Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Presserum Tavshedspligt

Tavshedspligt

Åbenhed og gennemsigtighed skaber forståelse og tillid til kommunen. Medarbejdere i Silkeborg Kommune må gerne under hensyntagen til deres tavshedspligt fortælle andre om de opgaver og funktioner, som de varetager.

Medarbejderne har tavshedspligt efter reglerne i lovgivningen, navnlig efter straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven.

Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger, som det er nødvendigt at holde hemmelige for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser.

Det kan være oplysninger i personsager, i forhold til virksomheders forretningshemmeligheder, i forhold til ansatte og deres personlige forhold og i forhold til kommunens økonomiske og forretningsmæssige interesser.

Tavshedspligten omfatter blandt andet oplysninger om rent private forhold, som ikke uberettiget må videregives til andre. Det kan fx være oplysninger om strafbare forhold, helbredsoplysninger, og oplysninger om sociale problemer, alkohol- og narkotikamisbrug og lignende.

Tavshedspligten gælder evigt, og tavshedspligten bortfalder derfor ikke, selvom ansættelsesforholdet ophører.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje