Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sager og klager Aktindsigt

Aktindsigt

Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om en konkret sag, kan du søge aktindsigt.

Her finder du information om, hvordan du søger aktindsigt.

Værd at vide om aktindsigt

Aktindsigt er adgang til at se oplysninger, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. Det kan både være oplysninger som omhandler dig eller andre personer, virksomheder, foreninger mv.

Aktindsigt kan gives efter offentlighedsloven eller efter forvaltningsloven.

Offentlighedsloven

Enhver - uanset nationalitet, opholdssted og alder - kan anmode om aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er ikke et krav for at få aktindsigt, at du er en del af sagen.

Du kan fx anmode om aktindsigt efter offentlighedsloven, hvis du er interesseret i at vide, hvor mange penge kommunen har givet til en forening, et arrangement eller lignende.

Forvaltningsloven

Hvis du er direkte berørt af kommunens afgørelse - har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningslovens regler om aktindsigt giver parten en større (men dog ikke ubegrænset) adgang til aktindsigt end reglerne i offentlighedsloven. Dette skyldes, at der er oplysninger om dig, som du gerne må se, men som andre ikke kan få adgang til.

Som part kan du godt give en anden lov til at søge aktindsigt på dine vegne.

Du kan fx anmode om aktindsigt efter forvaltningsloven, hvis du er interesseret i at se, hvilke dokumenter kommunen har i din sag, hvis du eksempelvis har modtaget en offentlig ydelse fra kommunen.

Der er ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon, ved personlig henvendelse eller via en formular her på hjemmesiden.

Søg aktindsigt via linket ovenfor

Du skal kontakte den afdeling, som har behandlet sagen. Hvis du ønsker aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger der vedrører to eller flere afdelinger, eller er du ikke klar over, hvilken afdeling du skal henvende dig til, kan du kontakte vores hovedadresse.

Du finder kommunens kontaktoplysninger her

Din ansøgning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i.

Jo mere præcis du er i din beskrivelse af, hvad du ønsker aktindsigt i, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din anmodning. Du kan fx oplyse titlen på sagen, du ønsker indsigt i, et cpr-nummer eller et journalnummer.

Der er ingen krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt.

Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon, ved personlig henvendelse eller via en formular her på hjemmesiden.

Søg aktindsigt via linket øverst

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle de dokumenter og oplysninger, der indgår i kommunens administrative sagsbehandling. Dokumenter er både breve, kort, fotos, elektronisk post og andre elektroniske dokumenter mv.

Væsentlige hensyn - eksempelvis beskyttelse af private forhold, forretningsforhold eller eventuel efterforskning hos politiet - kan begrunde, at nogle sager, dokumenter eller oplysninger ikke kan udleveres.

Hvis dele af en sags indhold er undtaget fra aktindsigt, fremgår det af afgørelsen, hvorfor og efter hvilken bestemmelse i loven vi har undtaget oplysningerne.

Kommunen skal træffe afgørelse om aktindsigt så hurtigt som muligt.

Hvis kommunen ikke har mulighed for at besvare din aktindsigt inden for syv arbejdsdage skal du orienteres om, hvorfor det ikke er muligt at besvare din aktindsigt, og hvornår du kan forvente at modtage besvarelsen.

Du vil som udgangspunkt modtage vores afgørelse i din digitale postkasse på borger.dk.

Du bestemmer, om du vil have kopi af sagsakterne, have dem tilsendt elektronisk eller om du vil gennemse sagsakterne hos kommunen. Hvis du sender anmodningen elektronisk vil kommunen gå ud fra, at du ønsker sagsakterne tilsendt elektronisk, medmindre du oplyser andet.

Du kan se mere om retten til aktindsigt på blandt andetoffentlighedsportalen.dk og borger.dk

Gå til offentlighedsportalen.dk

Gå til borger.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje