Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sager og klager Stop socialt bedrageri

Stop socialt bedrageri

Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag og det har Silkeborg Kommune lavet en strategi for.

I Silkeborg Kommune ser vi kontrolindsatsen som sammenhængende. Det betyder at:

  • vi ser på os selv og vores arbejdsgange for at forebygge fejludbetalinger
  • vi undersøger forholdene hos de borgere, hvor der er mistanke om, at ydelser ikke udbetales på korrekt grundlag.

Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser kun udbetales til de borgere, der er berettigede til at modtage dem. Vi er optaget af, at borgerne i Silkeborg Kommune fortsat har tillid til, at vi laver korrekt sagsbehandling, og at vi sikrer, at der ikke kan snydes med velfærdsydelserne.

Kontrolstrategien tager afsæt i Byrådets vision om at sikre økonomisk robusthed og effektiv drift.

Kontrolindsatsen i Silkeborg Kommune er tredelt og ligner hermed den indsats, som Udbetaling Danmark laver i forhold til deres ydelsesområder.

Silkeborg Kommunes indsats

Trin 1

  • Ved ansøgning af ydelser sikres god praksis for ydelsestildeling. Vi udbetaler ydelser på korrekt grundlag. Vi tilrettelægger arbejdet hensigtsmæssigt og forebygger fejludbetalinger.

Trin 2

  • Ved almindelig opfølgning på ydelser sikres god praksis for opfølgning på eksisterende bevillinger og på ydelser. Vi tilrettelægger opfølgningerne, så fejludbetalinger forebygges. Ydelser ophører, når grundlaget for at modtage dem ikke længere er til stede.

 Trin 3

  • Silkeborg Kommune har en kontrolgruppe, som sikrer god praksis for kontrol ved anmeldelser. Derudover sikrer kontrolgruppen god praksis, når der laves særlige indsatser f.eks. aktioner og undersøgelser af udvalgte områder. Der lægges vægt på samarbejde med kommunens egne afdelinger, SKAT, Udbetaling Danmark og det lokale politi. Det gælder også når der er mistanke om forsøg på snyd. Kontrolgruppen er forebyggende, så uberettigede ydelser fremadrettet stoppes. Det sker i et samarbejde på tværs af de tre trin.  

Kontrolgruppen er i kontakt med både interne afdelinger og eksterne myndigheder. Vi er opsøgende og har brug for gode samarbejdsrelationer.

Ved mistanke om fejludbetaling

Hvis du som borger har mistanke om, at der sker fejludbetaling af offentlige ydelser, har du mulighed for at udfylde skemaet, som findes i selvbetjeningsboksen i højre side.

Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt. Det gælder også anonyme henvendelser. Du kan vælge at være anonym eller at oplyse, hvem du er.

Kontrolgruppen behandler alle henvendelser seriøst. Du får ikke besked om, hvad der sker i forhold til anmeldelsen. Det skyldes, at du ikke er part i sagen. Når du ikke er part i sagen har kontrolgruppen tavshedspligt.

Der bliver årligt lavet status på indsatserne i de 3 trin.

Læs statusrapport for 2021 (PDF)

Har du problemer med at læse statusrapporten? Så kan du kontakte kontrolgruppen, der kan hjælpe dig videre.

Du kan få hjælp til selvbetjening på vores hotline 70 20 00 00:

Mandag - torsdag:
kl. 8:00-20:00

Fredag:
kl. 8:00-16:00

Søndag:
kl. 16:00-20:00

Du kan læse mere om kontrol af sociale ydelser på borger.dk.

Gå til borger.dk

Bekæftigelses afdelingen
Kontrolgruppen Søvej 1, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje