Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ændret serviceniveau for kørsel af elever til specialtilbud

Ændret serviceniveau for kørsel af elever til specialtilbud

Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget har netop godkendt et nyt serviceniveau for kørsel af elever i specialklasser og modtagelsesklasser. Det skal dels være med til at nedbringe udgifterne på området, dels ensrette den service, familierne modtager af kommunen. Ændringerne vil blandt andet betyde færre kørsler og skærpede rammer for specialkørsel i minibus og taxa.

Børn, der går

Udgifterne til kørsel af børn i special- og modtagelsesklasser er steget markant. Alene i 2023 forventes et merforbrug på 8,1 millioner kroner. Det skyldes henholdsvis ekstraordinære prisstigninger, ekstraudgifter til ukrainske flygtninge samt en stigning af antallet af specialklassebørn og derved flere og ændrede kørsler end planlagt.

For at sænke udgifterne har Dagtilbud- Skole-, og Familieudvalget besluttet, at der skal indføres et serviceniveau for kørsel af skoleelever til special- og modtagelsesklasser. Det vil for nogen medføre ændringer i forhold til den service, de modtager i dag, og opleves som en serviceforringelse.

- Kommunen skal spare på alle områder. Selv om skoleområdet overordnet får tilført flere penge, er det ikke nok til at dække de stigende udgifter. Derfor er vi nødt til at finde besparelser, også på det her område, desværre, siger formand for Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget Gitte Willumsen og tilføjer:

- Men vi vil gøre, hvad vi kan for at tilrettelægge kørslen, så det mærkes mindst muligt hos den enkelte elev.

Overordnet vil et nyt serviceniveau være med til at ensrette den service, eleverne fremover kan forvente at modtage af kommunen. Hvor antallet af kørsler i dag varierer fra skole til skole, vil det fremover være de samme vilkår og den samme service, man som elev vil modtage, uanset hvilken skole man går på.

Hvilke konkrete ændringer medfører serviceniveauet?

Serviceniveauet bringer overordnet tre store ændringer med sig. For det første begrænses antallet af kørsler fremover til én morgenkørsel og højest to eftermiddagskørsler pr. skole, hvor der i dag flere steder er fire.

Derudover bliver rammerne for den særligt tilrettelagte kørsel, hvor få elever kører sammen eller alene, skærpet. Fx skal der ved bevilling af solokørsel udarbejdes en plan for, hvordan eleven i fremtiden kan blive i stand til at køre sammen med andre børn.

Og så indføres der vejledende principper (en trinmodel) for, hvilken type kørsel der bevilliges – på baggrund af den individuelle vurdering. I udgangspunktet skal Skoleafdelingen altid undersøge muligheden for, at eleven fx kan transporteres med offentlig transport, skolebus eller befordringsgodtgørelse, inden specialkørsel overvejes.

Hvornår træder ændringerne i kræft?

Serviceniveauet vil have effekt fra det kommende skoleår 2023/24. Det primære fokus vil være at reducere antallet af kørsler, så det er i overensstemmelse med serviceniveauet. Berørte familier vil blive orienteret snarest.

Se dagsordenpunktet for beslutningen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje